Logoer for Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

I efteråret 2017 indgik Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune en samarbejdsaftale for 2018 og fremover.

For 2019 vil det være denne del af den oprindelige samarbejdsmodel, som kører videre:

 

Samarbejdsmodellen

Den anden del af aftalen omhandler samarbejdsmodellen. Med den er der nu etableret en praksis for samarbejdet mellem de to parter. Her er det væsentligt, at der er faste kontaktpersoner mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune. Det er med til at sikre en målrettet opgaveløsning og et gavnligt samarbejde. Kontaktpersonerne informerer baglandet og koordinerer, hvem der udfører opgaverne og hvordan. Samarbejdets form betyder også, at parterne ikke begynder forfra hver gang en ny opgave er aktuel.

 

Høringspart

OEF bliver også høringspart i politikker på erhvervsområdet samt i forhold til det kommunale budget. Der bliver udarbejdet en særlig samarbejdsaftale om, hvordan høringer gennemføres.

 

Formål

Erhvervsforum har indgået aftalen, fordi foreningen vil have indflydelse på  og forbedre erhvervslivets vilkår og betingelser i Odsherred. Foreningen blev blandt andet etableret med det formål, netop fordi forbedringer er afgørende forhold for at skabe vækst og udvikling.

Samtidig er det stadig Erhvervsforums opgave at forholde sig konstruktivt til kommunens forskellige udspil og planer. Den indbyrdes dialog og samarbejdet kan være med til at forbedre og styrke erhvervslivets vilkår. I samarbejdsaftalen har Erhvervsforum og Odsherred Kommune skrevet under på, at de to parter er ligeværdige.

 

Link til Erhvervsservice siden på Odsherred.dk

 

 

 

Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn