Odsherred Elev og lærlingenetværk * Lærlingenetværket er for elever og lærlinge indenfor erhvervsuddannelserne i Odsherred. * Lærlingenetværket bakkes op af virksomheder der har lærlinge og elever i Odsherred og samarbejder med Sorø Erhverv. * Formålet med lærlingenetværket er at skabe et forum hvor lærlinge og elever kan udveksle erfaringer og lære hinanden at kende og… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum understøtter flere netværk, herunder Netværket FaglærtArbejdskraft. Netværket består pt af folk fra Jobcenteret i Odsherred Kommune, 2 Rekrutteringsbureauer, EUC Nordvestsjælland, Nordvestsjællands HF og VUC, samt sekretariatet fra Odsherred Erhvervsforum. Netværkets formål er: 1. At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred 2. At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft 3. At fremme indsatsen for… Læs mere »

Netværksbeskrivelse – Faglært arbejdskraft Formålet med netværket er bl.a. At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred. Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser. At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering Netværket er for Medlemmer der har… Læs mere »

Beskrivelse af Odsherreds HR-netværk HR-netværket er et netværk for HR-ansvarlige og andre med HR-relaterede opgaver i lokale virksomheder. I HR-netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer omkring HR-opgaver imellem netværkets virksomheder. I HR-netværket er der mulighed for at få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle dig selv, dine medarbejdere og din… Læs mere »

Netværks beskrivelse – Online markedsføring Netværket er for medlemmer, der markedsfører sig på nettet eller som har et ønske at komme til at markedsføre sig digitalt. I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets virksomheder. I netværket er der mulighed for videndeling, inspiration og feedback til at udnytte mulighederne… Læs mere »

Netværks beskrivelse – Selvstændige og små virksomheder Netværket er for medlemmer der er selvstændige med op til 5 ansatte. I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets selvstændige erhvervsdrivende. I netværket er der ligeledes mulighed for videndeling, inspiration og sparring fra andre med samme selskabsform. Derudover har deltagerne i netværket… Læs mere »