Netværket er for medlemmer, der også driver forretning digitalt, eller som ønsker at gøre det i fremtiden. Netværkets formål er at øge den digitale parathed i Odsherred ved at hjælpe og støtte SMV’ernes viden og mindset på området. I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets digitale virksomheder. Alle… Læs mere »

Odsherred Elev og lærlingenetværk * Lærlingenetværket er for elever og lærlinge indenfor erhvervsuddannelserne i Odsherred. * Lærlingenetværket bakkes op af virksomheder der har lærlinge og elever i Odsherred og samarbejder med Sorø Erhverv. * Formålet med lærlingenetværket er at skabe et forum hvor lærlinge og elever kan udveksle erfaringer og lære hinanden at kende og… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum understøtter flere netværk, herunder Netværket FaglærtArbejdskraft. Netværket består pt af folk fra Jobcenteret i Odsherred Kommune, 2 Rekrutteringsbureauer, EUC Nordvestsjælland, Nordvestsjællands HF og VUC, samt sekretariatet fra Odsherred Erhvervsforum. Netværkets formål er: 1. At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred 2. At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft 3. At fremme indsatsen for… Læs mere »

Netværksbeskrivelse – Faglært arbejdskraft Formålet med netværket er bl.a. At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred. Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser. At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering Netværket er for Medlemmer der har… Læs mere »

Beskrivelse af Odsherreds HR-netværk HR-netværket er et netværk for HR-ansvarlige og andre med HR-relaterede opgaver i lokale virksomheder. I HR-netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer omkring HR-opgaver imellem netværkets virksomheder. I HR-netværket er der mulighed for at få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle dig selv, dine medarbejdere og din… Læs mere »

Netværket er for medlemmer, der også driver forretning digitalt, eller som ønsker at gøre det i fremtiden.   Netværkets formål er at øge den digitale parathed i Odsherred ved at hjælpe og støtte SMV’ernes viden og mindset på området.   I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets digitale… Læs mere »

Formålet med netværket er bl.a. At fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets selvstændige erhvervsdrivende. At skabe et rum hvor der ermulighed for videndeling, inspiration og sparring fra andre med samme selskabsform. At give mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum. Netværket er for Medlemmer i Odsherred Erhvervsforum, uanset… Læs mere »