Organisation

Odsherred Erhvervsforum er organiseret ved en bestyrelse, fem grupper og et sekretariat, der varetager den daglige drift. Erhvervsforums medlemmer er fagligt organiseret i de fem forskellige grupper, der hver repræsenterer flere brancher.

Odsherred Erhvervsforums øverste myndighed er generalforsamlingen.

Organisationsdiagram

Vedtægter

 

Bestyrelse

Erhvervsforums bestyrelse har syv medlemmer. En formand og en næstformand, der er valgt af generalforsamlingen. Her ud over er der fem bestyrelsesmedlemmer, der hver repræsenterer en gruppe, der samler foreningens medlemmer på tværs af brancher. Hver gruppe har en styregruppe.

Procedurebeskrivelsen for valg af bestyrelsesformand og næstformand fremgår af foreningens vedtægter.

Procedurebeskrivelsen for valg af styregruppeformænd og næstformænd fremgår af foreningens forretningsorden.

 

Bestyrelsen har aktuelt følgende sammensætning:

 • Formand: Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby Sj.
 • Næstformand: Michael Ørskov, Ørskov Begravelsesforretning.
 • Formand for Detail: Poul Offersen, PO Sparring.
 • Formand for Håndværk: Per Junge, electricom A/S – Afdeling mårtensson el-installation.
 • Formand for Lokale Fødevarer: Jesper Adler, Gelstrupgård Øko.
 • Formand for Industri: Sif Orbesen, J Orbesen Teknik ApS.
 • Formand for Liberale Erhverv: Jens H. Elmerkjær, Advokat Jens H. Elmerkjær.
 • Formand for Kunst, Kultur og Turisme: Formand Anders Munch, formand for Mokio.dk

 

Kontakt Henrik Andersen

Mail: henrik.h.andersen@superbrugsen.dk
Tlf.: 23 37 60 06

 

Grupper

De fem styregrupper er:

 1. Detail

 2. Håndværk

 3. Lokale fødevarer

 4. Industri

 5. Liberale Erhverv

 6. Kunst, Kultur og Turisme

Hver styregruppe har en formand og en næstformand. Formanden er gruppens repræsentant i bestyrelsen. Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper, der løser aktuelle opgaver, som styregruppen har beskrevet i handleplaner for strategiske indsatsområder. Arbejdsgruppen eksisterer så længe den er aktuel i forhold til opgaveløsningen.

Se strategiske indsatsområder og kontaktinformationer under de enkelte grupper.

 

Formandskabet

Formandskabet er en central funktion i Odsherred Erhvervsforum, der skal være med til at sikre kontinuitet på tværs af foreningen.

Bestyrelsen er hele tiden orienteret om, hvad der foregår i de forskellige styregrupper og arbejdsgrupper. På samme måde er styregrupper og arbejdsgrupper orienteret om, hvad der sker i bestyrelsen.

Formandskabet sikrer, at det enkelte medlem oplever, at informationsvejen både er kort og effektiv. Det er også formandskabet, der sikrer, at foreningen kan reagere målrettet og hurtigt på udefrakommende henvendelser. Alle ved, hvem man skal kontakte for at stille det stærkeste hold til opgaven.

Både i bestyrelses- og gruppesammenhæng fordeler formand og næstformand deres opgaver og ansvar indbyrdes, som de bliver enige om at gøre det.

 

Tovholderfunktionen

Bestyrelsesformand og næstformand har tovholderfunktion i forhold til alle grupper, bestyrelsesopgaver, nedsatte arbejdsgrupper, sekretariat og daglig drift.

Styregruppernes formand og næstformand har på samme måde tovholderfunktion i forhold til alt, hvad der sker i styregrupperne – gruppeopgaver, nedsatte arbejdsgrupper og netværk (liberale erhverv). De orienterer løbende bestyrelsesformandsskabet.

I enhver nedsat arbejdsgruppe, skal der være en tovholder. Det samme gælder alle netværksgrupper i liberale erhverv. Tovholderne orienterer løbende formandskabet for deres aktuelle udvalg.

Tovholderfunktionen sikrer, at alle formandskaber konstant har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig.

Funktionen indbefatter også, at man i de forskellige grupperinger sørger for, at der i samarbejde med sekretariatet bliver udarbejdet og formidlet dagsordener og referater til de forskellige møder i bestyrelsen, styregrupperne, netværk (liberale erhverv) og arbejdsgrupper.

Alle tovholdere er ansvarlige for at gøre, hvad de kan for at skabe en god og respektfuld mødekultur, der for eksempel indebærer rettidig til- eller afmelding i forbindelse med afvikling af møder, arrangementer og lignende.

 

Samarbejder og medlemskaber

Odsherred Erhvervsforum er medlem af Dansk Erhvervsfremme

Odsherred Erhvervsforum samarbejder med følgende organisationer:

Destination Sjælland

Geopark Odsherred

Odsherred Landboforening

Odsherred Erhvervsforum har indgået en partnerskabs aftale med Odsherred Kommune, LO, EUC Nordvestsjælland og FGU.

 

Sekretariat

Sekretariatet varetager kommunikative og administrative opgaver og assisterer bestyrelse og styregrupper med arbejdsprocesser og planlægning. Her ud over tager medarbejderne sig af henvendelser fra medlemmerne og formidlingen til disse.

Kontakt sekretariatet her.

Folder november 2020

 

 

 

Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn