ved generalforsamlingen den 26. februar 2024 Læs formandens beretning og referatet HER

Formand Henrik Andersen: I disse Covid-19 tider, kan vi se tilbage på endnu et arbejdsår med mange bolde i luften. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og rigtig mange udvalgsmøder. Vi har fået implementeret erhvervsstrategien, som nu er et fælles redskab mellem kommunen og os, der skal sikre, at vi skaber værdi for virksomhederne i Odsherred…. Læs mere »

Hundepension får afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskrav til nabobebyggelse. Nu gik det lige så godt: En erhvervsstrategi med handlingsplan, Odsherred detail 2.0, fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver, kurser i digital ledelseskultur, RaketVækst, byggesagsmøder og meget meget mere har været resultatet af et frugtbart, konstruktivt og positivt samarbejde imellem Odsherred kommune og erhvervslivet ved… Læs mere »

Ved Odsherred Erhvervsforums Nytårskur d. 6. januar holdt Henrik Andersen, formand for Odsherred Erhvervsforum, følgende tale om året der gik, og hvilket fokus der arbejdes videre med for gruppen Håndværk i 2020. Han fortalte blandt andet om de mange møder, som vores frivillige styregruppemedlemmer og bestyrelsesmedlemmer deltage i. Det er et fantastisk arbejde de udfører… Læs mere »

I foreningens korte levetid har vi opnået rigtig gode resultater. Vi har bl.a. indgået en historisk samarbejdsaftale med Odsherred Kommune, der betyder, at de enkelte udvalgsformænd har en direkte kontakt på chef-niveau på deres respektive områder. Vi har ligeledes vedtaget en dialog- og høringsaftale med kommunen, der betyder at vi bliver inddraget i processer langt… Læs mere »