Direktører og ejere kan fravige ferieloven, derfor kan de undgå indefrysning af feriepenge som ifølge den nye ferielov skal ske fra den 1.9.2019.

Såfremt der er en direktør kontrakt, så kan det være en god ide at gennemgå denne og aftale afregning af feriepenge og ferietillæg allerede nu. Det er også en god ide at få ændret feriekode i lønsystem, så feriepenge for direktør/ejere ikke bliver indberettet ved en fejl.

I regnskabet kan det også være en god ide, at forberede en ny konto til bogføringen af indefrosne feriepenge for ansatte, som enten skal afregnes særskilt på et senere tidspunkt eller hvis pengene bliver i virksomheden skal “forrentes” hvert år.

 

Venlig hilsen

Pia Christensen

Pia Christensen Bogholderi og Administration

tlf. 2993 3904