Odsherred Elev og lærlingenetværk

* Lærlingenetværket er for elever og lærlinge indenfor erhvervsuddannelserne i Odsherred.
* Lærlingenetværket bakkes op af virksomheder der har lærlinge og elever i Odsherred og samarbejder med Sorø Erhverv.
* Formålet med lærlingenetværket er at skabe et forum hvor lærlinge og elever kan udveksle erfaringer og lære hinanden at kende og samtidig med at kendskabet til erhvervslivet i Odsherred styrkes.
* Lærlingenetværket tænkes at holde to samlinger om året i en af netværkets virksomheder og/eller Odsherred Erhvervsforums medlemmer. Et arrangement tænkes afholdt med elever og lærlinge i Odsherred og et andet arrangement tænkes afholdt i samarbejde med netværket i Sorø.
▪ Forslag til et program. Fra Kl. 15.00 til 18.00
▪ Fyraftensmøde på en virksomhed – Kage og kaffe eller grillpølser og fadøl
• Fortælling og rundvisning
• Socialt samvær – måske med nogle indslag.

Det er gratis for lærlinge og elever at deltage i netværket. Ved arrangementer betaler virksomheden for den lærling eller elev de sender afsted. Hvis eleven eller lærlingen ikke møder op til arrangementet, trækkes det i næste lønudbetaling.

Netværket markedsføres via Odsherred Erhvervsforums kanaler og faciliteres i samarbejde med en virksomhedsrepræsentant og en lærling.

Betaling til arrangementer håndteres af sekretariatet på Odsherred Erhvervsforum.

En gang om året indstilles til årets lærling eller elev samt til året læreplads. Begge hyldes ved nytårskuren i Odsherred Erhvervsforum.