• Lærlingenetværket er for elever og lærlinge indenfor erhvervsuddannelserne i Odsherred.
  • Lærlingenetværket bakkes op af virksomheder i Odsherred og Odsherred Kommune, der har elever og lærlinge.
  • Det overordnede formål med netværket er give eleverne en fornemmelse af værdien af et Erhvervsnetværk så tidligt i karrieren som muligt.
  • Derudover er målet med Elev- og lærlingenetværket er at skabe et forum hvor lærlinge og elever har mulighed for at udveksle erfaringer, lære hinanden at kende og samtidig med at kendskabet til erhvervslivet i Odsherred styrkes.
  • Elev Lærlingenetværket tænkes at holde to – til fire samlinger om året. Enten i en af netværkets virksomheder og/eller Odsherred Erhvervsforums medlemmer. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra netværket og Odsherred Erhvervsforum, hvis opgave det er at arrangere disse events.
  • Det er gratis for lærlinge og elever at deltage i netværket. Ved arrangementer betaler virksomheden og Odsherred kommune for den lærling eller elev de sender afsted. Hvis eleven eller lærlingen ikke møder op til arrangementet, trækkes det i næste lønudbetaling.
  • Netværket markedsføres via Odsherred Erhvervsforums kanaler og faciliteres i samarbejde med en virksomhedsrepræsentant og en lærling.
  • Betaling til arrangementer håndteres af sekretariatet på Odsherred Erhvervsforum.
  • En gang om året indstilles til årets lærling eller elev samt til året læreplads. Begge hyldes ved nytårskuren i Odsherred Erhvervsforum.

Alle elever og lærlinge er velkomne til at melde sig in i Facebook gruppen HER – Odsherred Elev- og Lærlingenetværk