Formand Henrik Andersen:

I disse Covid-19 tider, kan vi se tilbage på endnu et arbejdsår med mange bolde i luften.

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og rigtig mange udvalgsmøder.

Vi har fået implementeret erhvervsstrategien, som nu er et fælles redskab mellem kommunen og os, der skal sikre, at vi skaber værdi for virksomhederne i Odsherred.

Vi har etableret et netværk for elever og lærlinge i Odsherred, det er vi stolte af. Derved er vi md til at sikre at den faglærte arbejdskraft forhåbentligt vil blive i Odsherred efter endt læretid.

Vi har haft nogle trælse sager i 2019 og vi har kendskab til at en mere følger.  Vi har støttet vores medlem, men ikke gået ned i sagerne direkte.

Andre begivenheder i 2019:

Folkemødet, Morgenmøde med kommunen, netværksmøder, B2B møder hos vores medlemmer, erhvervskonference, Projekt Odsherred Detail 2.0 og meget mere.

Ved årsskiftet var vi 284 medlemmer, som vil arbejde for vækst og arbejdspladser i Odsherred. Nu er vi  325 medlemmer.

Poul Offersen – Formand for Detail.

I 2019 blev Odsherred Detail 2.0 sat i søen ved en velgennemført konference og fem arbejdsgrupper blev etableret og har arbejdet indtil Coronaen satte ind.

Der er flere positive tendenser i Odsherred detailhandel:

 • Flere nye butikker har set dagens lys, specielt i Nykøbing med bl.a. Minimal som åbnede i sidste uge.
 • Endnu flere nye medlemmer, på baggrund at 1-1 dialoger og gratis medlemskab resten af året.
 • Vi vil forstærke indsatsen.
 • Byen Nykøbing forskønnes flere steder.
 • 2 ejendomme er solgt
 • Der er inviteret til møde ultimo august med handelsstanden i Nykøbing, hvor boldene kastes op på ny.

De negative tendenser vi ser lige nu er:

 • Geppels Legetøj lukker i både Nykøbing og Asnæs
 • J by J flytter ud af Asnæs centeret

I 2019 tog Odsherred Erhvervsforum initiativ til at få etableret et tættere samarbejde med Nykøbing handel og muligheden for en sammenlægning. Det blev af den daværende bestyrelse nedstemt. Men muligheden er ikke død endnu, den nye bestyrelse er modtagelige for videre dialog. Dog ser bestyrelsen det helst som en sammenlægning med fremadrettet ét medlemskab og én faktura og ikke som vi har lagt op til, en faktura for et medlemskab i OEF + en faktura for Nykøbing handel.

Derfor er kimen lagt til, om OEF skal være momsregistreret i fremtiden. Dette hermed lagt til debat.

Selvom der ikke pt er et samarbejde imellem Nykøbing Handel og Odsherred Erhvervsforum, så har Nykøbing handel oppet sig og taget nogen af vores ideer til sig og ført dem ud i livet, og er samtidig blevet en anelse mere synlige på de sociale medier.

Vi forstærker indsatsen i sommerens løb med 1-1 match for opnåelse af følgende:

 • 1-1 møder for at vi og nye såvel som eksisterende medlemmer får et imødekommende forhold til hinanden. Og for at opnå forståelser omkring fremtidens beslutninger.
 • Hvervning af butiksejer og leder til vores arbejdsgrupper i Detail 2.0.
 • Hvervning af nye medlemmer

Vi kender pt. Ikke omfanget af Coona for den enkelte butik, men mange har faktisk klaret sig rimeligt igennem og nogle har ligefrem vækstet pga. de mange kunder.

Udlejerne – Som et led I vores erhvervsstrategi arbejder vi nu sammen med politikkerne om dagsordenen på udvikling.

 • Bymidtefornyelse – hvad vil være ønskeligt for byerne, set med udlejer øjne.
 • Sammenhæng med havnen?
 • Pladsen ved Meny og husene på Algade
 • O’mallys ejendommen

Lokalplanen omkring Meny bygningen og det gamle posthus, er så gammel, at der i den stadig står at der kun må drives posthus. Derfor er det på høje tid lokalplanen liberaliseres.

Per Junge – formand for håndværk:

Udvalget har i denne periode hovedsageligt arbejdet med:

 • Byggesagsbehandling
 • Erhvervsstrategi
 • Planstrategi

Alle 3 punkter i tæt samarbejde med kommunen….

 • I forhold til byggesagsbehandling ser vi med glæde på at kommunen har valgt at sætte flere ressourcer ind i form af 2 ekstra ansatte, og i den forbindelse venter vi spændt på at se resultatet af denne indsats, og følge op på om det er nok, eller vi igen skal presse på.
 • Vi kom godt i gang med den udarbejdede fælles erhvervsstrategi, som blev vedtaget efter indstilling fra økonomiudvalget. Efterfølgende havde vi et implementeringsmøde hvor fokuspunkter for Q1, 2, 3 og 4 blev planlagt og skrevet ned…… desværre er dette projekt i mellemtiden ramt af COVID19, og alt er lige nu sat på ”pause”. Vi glæder os til igen at trække i arbejdstøjet, og forventer os en masse af dette samarbejde.
 • Omkring planstrategien for erhverv, har vi holdt 2 online møder hvor der har været fokus på udlægning af erhvervsområder, og ikke mindst synlighed. Vi er i denne proces blevet opmærksom på hvor svært det er at udvikle netop vores område, da vi er voldsomt låst pga. hensyntagen til kyststrækningerne.

Jeg ser meget frem til arbejdet i netop denne gruppe….

Vi arbejder fortsat på vores fælles Task-Force omkring unge mennesker, vi forestiller os at dette skal foregå i tæt samarbejde mellem Håndværker, Industri, Skoler og forskellige liberale erhverv.

Desværre er dette arbejde også blevet forsinket af Covid19.

I denne lidt mærkelige periode, har vi i tæt samråd med Kommunen arbejdet på at fremrykke forskellige anlægsprojekter, og prøver regelmæssigt at følge op på hvad der igangsættes.

Jesper Adler – Formand for lokale fødevarer.

Der er gode toner blandt lokale fødevareproducenter. Der har været god søgning til de lokale gårdbutikker. Bl.a. Sidinge gårdbutik, Isøre Is, Skelbækgård og Lammefjordens Spisekammer har kunnet mærke en stigende interesse fra forbrugerne.

Relationen imellem producent og forbruger skal styrkes.

FIO markedet var helt fantastisk i 2019 fra 8000 til 12.000 besøgende og er i år rykket til efterårsferien.

Sidinge Gårdbutik fik helt fortjent fødevareprisen i 2019.

Der bør laves flere artikler om lokale fødevareproducenter, så de bliver brandet noget mere.

Sif Orbesen – formand for industrigruppen

Industrien 2019.

Fokus:

 • Uddannelse og unge, Innocamp på Højby skole, Task Force uddannelsesudvalg, Løvens Hule på Sydskolen, deltagelse på unge Folkemøde.
 • Industriens dag, invitation af erhvervsminister
 • Bæredygtig industri, ansvar for område, medarbejder og klima

Industrigruppen anno 19/20.

I industrigruppen arbejder vi bevidst med samspillet imellem Odsherred som område og vores branche. Der er mange parametre der er afgørende for at vi kan fungere som industri i et område. Et af vores fokusområder er unge og uddannelse. Det er alt afgørende at kvaliteten på arbejdskraft svarer til det behov vi har indenfor industrien. Derfor deltager vi i mange tiltag, der har de unge som målgruppe. På den måde får de øje på os og de uddannelser der dækker vores behov. Vi har pga. Covid19 ikke afholdt alle planlagte aktiviteter. Men må have dem til gode til ’20 og forår ’21. Her regner vi med at deltage i InnoCamp på Nordskolen i Højby, Løvens Hule på Sydskolen i Fårevejle, ungefolkemødet ’21. Derudover har vi en repræsentant i Task Force uddannelse OEF og i bestyrelsen på Campus Odsherred gymnasium. Ydermere indgår vi nu i en udviklende dialog med uddannelsesvejlederne i Odsherred.

Udvikling mod mere bæredygtighed bliver en naturlig følge, når man først har fokus på samspil med et område og dens befolkning, hvordan får vi bedst muligt den bæredygtige trekant til at gå op. Vi tænker socialt ansvar og prøver at gøre en forskel i området, vi tænker klima, ved at arbejde i en grønnere retning og vi tænker bæredygtig økonomi, så vores virksomhed også over længere tid har grundlag for at blive i Odsherred. Dette emne; bæredygtighed skulle ligge til grund for det vi kalder industriens dag, hvor industriministeren skal komme og opleve Odsherred fra grøn og ansvarlig vinkel. Dette projekt faldet til jorden med Covid 19. Vi genoptager nu ideen men der kommer en anden vinkel på da ministrene forståeligt nok har takket nej til at komme pga fyld kalender ift corona.

Et andet parameter, der også er meget vigtigt i vores branche, er kommunen. Derfor indgår vi i en gensidig sparring, vi følger projekter, strategier og udvikling hos kommunen tæt og de hjælper os den anden vej med viden og udviklingsmuligheder.

Derudover, kan jeg kun tilføje at industrigruppen arbejder videre med ovenstående tematikker efter sommeren.

Lis Lykke – næstformand i Liberale Erhverv.

 Et af de store projekter gruppen har arbejdet med er ”Åbent hus i Odsherred” og det er Svend Schat-Holm der har født ideen og han fortæller om projektet:

Åbent hus i Odsherred er tænkt som en event der skal foregå over 3 år og målet er at gøre opmærksom på Odsherred og derved tiltrække nye borgere, iværksættere og erhvervsdrivende, hvilket også kan tiltrække arbejdskraft. Der er alt for mange der slet ikke kender Odsherred.

Der skal laves markedsføringstiltag i både Århus og København og det koster mange penge, derfor vil der blive søgt fondsmidler til gennemførelse af projektet.

Der skal laves pressedækning, også på TV, kommunen skal selvfølgelig også deltage og betale. Allerførst sættes analyser og undersøgelser i gang, så der er evidens for projektets berettigelse.

Lis Lykke fortsætter:

Udvalget har arbejdet med en ide om at starte en Erhvervs Café og den første afholdes den 8. september på Odsherred Teater, hvor temaet er: ”Hvordan kan Erhvervsliv og kultur blive bedre til at samarbejde og bruge hinanden”.

Det er tanken at der vil komme flere af den slags i fremtiden.

I gruppen er der talt om virksomhedsbesøg, med en ekstra dimension. Det kunne være et tema omkring lærlinge, et tema om medarbejdersamtalen eller noget helt andet.

Inspireret af Holbæk Erhvervsforum, har ideen om en rådgiver Café også været et emne på gruppens møder, men endnu ikke fundet sin endelige form.

Marcel Goldin foreslår en rådgiver Café for personer med iværksættertrang; Kan man hjælpe dem 1 dag om måneden? En god måde at bygge bro til Odsherred Erhvervsforum på. Sif Orbesen foreslår en iværksætter Café.

Lis Lykke tager ideerne med tilbage til gruppen.

Henrik takkede for indlæggene og udvalgenes arbejde. Stor tak til formænd og næstformand, Tak for et rigtig flot stykke arbejde.

Også en stor tak til Anni og Margrethe og Erik, for deres arbejdsomhed i en frivillig forening, med de udfordringer det kan give. Men så længe hovedet er oppe og benene ned ad, skal det nok gå.

Vi sagde også farvel til Margrethe og ansøger en til tiltrædelse 1-9-2020. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe til ansættelse, samt en til at styre processen ved ansættelsen.

Til slut, tak for al den støtte og gejst der er i hele Odsherreds erhvervsliv, der er ingen der har sagt vi skulle nå det hele på kort tid. Vi har opnået meget på utrolig kort tid, og vi er først startet i 2016.

Tak