Byrådet i Odsherred Kommune indgik den 26. maj en bred politisk aftale om en ny lokal erhvervspakke på 15 mio. kr. Det betyder bl.a. ny asfalt på veje, stier og p-pladser for otte mio. kr., udendørs faciliteter til undervisning på skolerne, renovering af offentlige toiletter og nye p-pladser. Opgaverne bliver udbudt og udført i resten af 2020.

Erhvervspakke 2 skal supplere Erhvervspakke 1 fra marts 2020, som allerede er udbudt og i gang med det formål at hjælpe erhvervslivet efter corona-krisen.

Ligesom med den første aftale er Erhvervspakke 2 lånefinansieret og vedtaget i fuld politisk enighed, og det er tale om anlægsprojekter, som i forvejen indgik i den samlede anlægsprogram, som har været drøftet i de politiske udvalg.

Otte mio. kr. afsættes til asfaltbelægninger på veje, stier og p-pladser. Opgaven udbydes som, et rammeudbud til fx tre entreprenører og sideløbende udarbejder Center for Miljø og Teknik den konkrete liste over de steder, asfaltarbejdet skal udføres på. Arbejdet vil dermed kunne igangsættes til august/september i år.

200.000 kr. afsættes til hegn og adfærdsregulerende foranstaltninger ved plejecentrene Solvognen i Højby og Bakkegården i Hørve på baggrund af en episode i weekenden på Bakkegården i Hørve, hvor demente borgere forlod plejecentret.

Til etablering af udefaciliteter til udeundervisning, ophold og spisning på skolerne afsættes 1,5 mio. kr. Målet er at lette skolestarten til august med Covid-19-restriktioner.

1,5 mio. kr. afsættes også til en renovering af de offentlige toiletter.

Stamvejen til det nye boligområde Anneberg Bakke fra Annebjerg Stræde er i dag en grusvej, som skal færdiggøres med asfaltbelægning, og til dette formål er afsat 1 mio. kr.

900.000 kr. afsættes til færdiggørelse af scanning af byggesagsarkivet, så borgerne og virksomheder selv kan fremsøge dokumenter.

En halv mio. kr. afsættes til trafiksikkerhed for børn omkring skolerne.

400.000 kr. afsættes til befæstelse af en markvej som en del af Istidsruten på strækningen fra Ellingevej til Trundholm Mosevej, mens 300.000 kr. skal bruges på beskæring og renovering af det levende hegn omkring Skolen på A. Ladingsvej i Nykøbing. 234.000 kr. afsættes til trådhegn på idræts- og tennisanlæg og 210.000 kr. til bl.a. trapper til Vejrhøj og Esterhøj.

Parkeringspladsen ved Vig Skole får et nyt lag asfalt for 219.000 kr. og ved Sundhedscentret i Fårevejle anlægges parkeringspladser for 150.000 kr.

Asfaltering af udvalgte veje, stier og parkeringspladser er prioriteret med otte ud af de 15 millioner kroner i Erhvervspakke 2. Billedet er fra en tidligere asfaltering i Havnebyen på Sjællands Odde.