• Hvordan kan det være, at jeg ikke må holde med mine entreprenørmaskiner i et industrikvarter? Er det ikke her man driver erhverv?
 • Hvordan kan det være, at man hovedkulds sætter udefrakommende entreprenører til at lappe alle vejene og rydde op efter Forsyningen. Det er lavet SÅ elendigt – en skændsel for faget. Det ville vi lokale entreprenører gøre langt bedre, fordi vi bor i kommunen og vil til enhver tid levere kvalitetsarbejde. Da det er hele vores renommé det handler om.
 • Hvorfor VIL kommunen ikke støtte os små lokale entreprenører? Gå dog foran som et godt eksempel.
 • Ny affaldsordning for private virksomheder – den er håndteret skidt. Måske skulle kommunen tænke sig om en ekstra gang, inden de bare parerer ordre fra staten.
 • Hvorfor er der ikke nogen der sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes meningsløse dokumentationskrav, overvågning, kontrol og straf, hvis det ikke overholdes?
 • Kortere sagsbehandling! Ude i det virkelige erhvervsliv, har vi ikke tid til at vente i måneder på selv små afgørelser, som kunne være klaret, hvis en medarbejder kom ud og besigtigede, samtidig med at der kunne tages en beslutning ud fra brug af den sunde fornuft.

Ovenstående er blot nogle af de udsagn Odsherred Erhvervsforum har modtaget via vores spørgeskemaundersøgelse. Udsagn der er direkte rettet mod kommunens håndtering af lovgivningen.

Derudover har vi modtaget flere ønsker og forslag om tiltag inden for følgende emner – i ikke prioriteret rækkefølge:

 • Sørge for at vi får mindre administration, og ikke som nu mere..!!
 • Mere fokus på brug af lokale håndværker
 • At varetage medlemmernes interesser, og følge med, og give informationer omkring diverse ændringer i f.eks love og regler, samt bringe nyheder fra lokalområdet.
 • Netværksarrangementer og fremstå som vores “stemme” til kommune og i det offentlige rum
 • Netværk for mellemledere
 • Netværk og oplysning/undervisning i nye krav/love på forståeligt dansk, ikke jura sprog, så det jeg skal prøve at forstå v selvstudie.
 • Tidsregistrerings løsning der ikke koster en formue skal være fundet/i brug 01.07.24…..
 • Hjælpe kommunen med at være forudseende om fremtidige muligheder for at skabe vækst
 • Gøre det mere attraktivt for nye virksomheders investeringer og etablering i kommunen.
 • Skabe bedst mulige rammer for eksisterende og nye erhverv i kommunen
 • Hjælpe erhvervslivet med at blive endnu bedre, fx. via øget kendskab til muligheder indenfor kommunen.
 • 1. Give adgang til arbejdskraft
  • 2: Forbedre afsætning
  • 3: Øge muligheden for flere naturplejekunder
 • By bevaring – ensartede åbningstider
 • Finde nogle kunder i Sydamerika og Østeuropa
 • Sikre tilstrækkelig med uddannelse og dermed arbejdskraft nu og i fremtiden
 • Designe et stempel for at være lokal erhvervsdrivende.
 • Holde vores udgifter og administration nede. Det bliver sværere og dyrere hele tiden at være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.
 • Formidle flere erhvervskunder til Odsherred kommune, bosætning samt infrastruktur

Odsherred Erhvervsforum takker for de mange input, som 45 virksomheder har givet sig tid til og valgt at sende til os.

Efter sommerferien, vil bestyrelsen tage stilling til tiltag, der kan sættes i gang og imødekomme nogle af ovenstående udfordringer for erhvervslivet Odsherred. Hold øje med vores nyhedsbrev og mails der kommer fra os i Odsherred Erhvervsforum