Campus Odsherred lagde tirsdag eftermiddag lokaler til den tredje omgang af til årligt tilbagevendende begivenhed: Visionsdag. Visionsdagen udgør en af de forløbeloge tre visionsarrangementer i den såkaldte Visionsuge – Uge 37.

Arrangementet tiltrak næsten 50 deltagere og var et samarbejde mellem FGU Nordvestsjælland med direktør Jørgen Ravnsbæk i spidsen, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med vicedirektør Malene Grandjean i spidsen og Odsherreds Erhvervsforum med Anni Juul Jensen i spidsen. Dragsholm Sparekasse støttede desuden arrangementet økonomisk.

Visionsdag i Odsherred udforskede generationers forskelle og fælleskaber

Årets tema var “Generationer,” og fremtidsforsker Marianne Levinsen indledte arrangementet med et forrygende oplæg, hvor hun med lige dele faktuel viden og nærværende humoristiske indslag tegnede brugbare og interessante billeder af de forskellige generationers karakteristika.

Herefter var der en anderledes paneldebat, hvor paneldeltagere fra forskellige generationer først delte deres perspektiver på generationsudfordringer og interessante observationer på både egen og andres generationer. Dette dannede afsæt for en spændende debat i plenum. Det var tydeligt, at alle havde interesse dels i egen generation, dels i andres. Og netop at skabe et mere nuanceret blik på andre mennesker og på andre generationer var en af formålene med dagens Visionsdag. Efter debatten i plenum fortsatte debatten ved gruppeborde. ”Det var tydeligt, at både debatten i plenum og ved borgerne berørte de udfordringer og muligheder, der kommer med forskellige generationer relateret til arbejdslivet såvel som det private. Marianne Levinsen og paneldeltagerne gav virkelig på hver deres måde et brugbart og interessant afsæt for os alle,” pointerer Malene Grandjean.

Forskelle i frivillighed og organisering

Et emne, der fremkaldte mange kommentarer, var forskellene i frivillighed og organisering mellem generationerne. Mens ældre generationer ser det som en selvfølge at deltage i lokale foreninger, går de yngre generationer ofte ind for adhokrati. De organiserer sig omkring bestemte sager, og når disse sager er “vundet,” opløses grupperne, og de går videre til det næste emne, der fanger deres interesse. Men de yngre deltagere slog også fast, at mange af de unge viser en modbølge, hvor det at være frivillig og at gøre en forskel for andre står meget højt på deres prioriteringsliste.

Work-Life balance på tværs af generationer

Diskussionen tog også fat på de forskellige generationers forhold til work-life balance. Imens generation X og Y typisk ønsker en balance mellem fritid og arbejdsliv samt stor fleksibilitet, så har generation babyboomere et mere ensidigt fokus på at præstere og generation Z på, det hele og sammenhængende liv, hvor man kun har en fælles identitet uanset om man er på arbejde, i skole eller har fri.

Fællesskaber og individualitet

Fællesskabets rolle blev også udforsket. Selvom der er forskelle i, hvor og hvordan de forskellige generationer søger fællesskaber, var der også enighed om, at fællesskab fortsat er vigtigt for alle aldersgrupper. Der var eksempler, der brød med de forventede generationale normer, hvilket viser, at alder ikke altid er en indikator for ens holdninger og adfærd.

Digital indvandring og indfødte: To verdener – Samme behov

En markant skillelinje mellem generationerne var deres tilgang til den digitale verden. Babyboomers og Generation X blev beskrevet som “digitale indvandrere”, der primært opholder sig i den fysiske verden og kun periodisk træder ind i den digitale sfære. Omvendt er Generation Y og Z “digitale indfødte”, som primært navigerer i det digitale landskab og sporadisk træder ud i den fysiske verden. Men uanset hvor man befinder sig mest, er behovet for relationer og fællesskaber konstant på tværs af alle generationer. Dette fundamentale menneskelige behov er især udtalt i den fysiske verden. For de ældre generationer, der tilbringer mere tid “offline,” er der flere muligheder for at opbygge disse forbindelser. I modsætning hertil kan de yngre generationer opleve mangel på fællesskaber og relationer, da deres tid i den fysiske verden er mere begrænset, hvilket gør dem mere sårbare i forhold til at skabe relationer og tilknytte sig til fællesskaber.

Måske er denne sårbarhed en del af forklaringen på den voksende trivselskrise og udfordringen ved at deltage i fællesskaber, som vi ser blandt de yngre generationer. Dette understreger vigtigheden af at finde måder at bygge bro mellem de digitale og fysiske verdener for at fremme sundere relationer og fællesskaber på tværs af alle aldersgrupper.

Visionsdag 2024

Ved afslutningen af dette års Visionsdag blev sløret løftet for Visionsdagen i 24: ”Vi ser frem til næste års visionsdag i Odsherred, som afholdes den 10. september 2024 i Fårevejle på det gamle rådhus, og her er temaet kunstig intelligens,” fortæller Jørgen Ravnsbæk.

Anni fra Odsherred Erhvervsforum konkluderer: “Disse visionsdage giver os mulighed for at netværke på kryds og tværs med folk fra mange forskellige sektorer. Det beriger vores daglige dialog. Derfor holder vi fast og glæder os til den fjerde udgave af Visionsdagen næste år”.