– Er jeres pensionsordning up to date?

Jeres firmapensionsordning bør have et servicetjek med jævne mellemrum for at sikre, at den stadig er attraktiv og lever op til medarbejdernes forventninger og behov.

Men hvilke parametre er de vigtigste, når du skal vælge pensionsleverandør på vegne af dine medarbejdere? Vi hjælper dig med at udarbejde en pensionspolitik eller revidere den bestående, så vi sammen får stillet skarpt på de forhold, som er vigtigst i jeres virksomhed. Vi gennemgår også jeres nuværende pensionsforhold, og får afklaret fordele og eventuelle ulemper.

I samarbejde vurderer vi, om det er fordelagtigt med et udbud af jeres pensionsordning, og dernæst sørger vi for at indhente tilbud fra pensionsselskaber. Vi analyserer tilbuddene for jer og kommer med et beslutningsoplæg. Vi varetager selvfølgelig også forhandlinger med de budgivende pensionsselskaber.

Efterfølgende udarbejder vi informationsmateriale og sikrer en problemfri overgang, hvis det ender med, at I skal skifte pensionsleverandør. Når ordningen er implementeret, vil I som en del af den løbende servicering blive opdateret på vores kontinuerlige markedsovervågning.

Har du lyst til en kop kaffe så kontakt mig gerne

Peter Gybel

Partner & Pensionsmægler, Liv & Pension

Mobil: +45 61 62 21 64

E-mail: peter.gybel@soderbergpartners.dk

Hjemmeside: www.soderbergpartners.dk