Styregruppen for Uddannelsesalliancen i Odsherred var samlet d. 25. maj. Med repræsentanter fra grundskoler, forberedende grunduddannelser, ungdomsuddannelser, erhvervslivet, kommunen og arbejdsmarkedets parter fastsatte vi ambitiøse mål og skitserede en aktivitetsplan.

Vores vision er at skabe forudsætningerne for en markant styrkelse af Odsherreds børn og unges uddannelsesniveau, først og fremmest af hensyn til de unge selv, men også fordi vores arbejdspladser har brug for dygtige medarbejdere, og fordi gode uddannelser er en vækstmotor for bosætning. Alliancens partnere vil i fællesskab søge at stimulerer børn og unges interesse for at dygtiggøre sig og skabe spændende og inspirerende uddannelsesaktiviteter, som styrker de unges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Odsherred skal videre som attraktivt sted at placere og drive sin virksomhed.

Læs hele kommissoriet HER og tillægget HER