I Odsherred Kommune er der fuld gang i byggeriet, både når det gælder renovering men også på nybyggeri. Det betyder arbejdspladser, vækst og udvikling på mange områder.

Men på grund af en ualmindelig lang og tung byggesagsbehandlingstid og et meget ufleksibelt system i Odsherred Kommune, er dette vækst- og udviklingspotentiale voldsomt hæmmet. Samtidig påvirkes mulighed for at tiltrække arbejdskraft negativt, når håndværkeren ikke kan holde på sine medarbejdere, mens han venter på godkendelser. Men på trods af kommunens tiltag er vores entreprenører fortsat udfordret, og ventetiden kan i sidste ende være skyld i fyringer, selv med en fyldt ordrebog!!!

I den vedtagne erhvervsstrategi frem mod 2022 er følgende beskrevet under indsatsområde 3: Best-in-class kommunal erhvervs service!

 • Odsherred Kommune er en afgørende medspiller i at virkeliggøre virksomhedernes planer på om­råder, som kræver myndighedstilladelse.
 • Kommunen forpligter sig til at gå langt for i fællesskab at få sagen fuldt oplyst og finde løsninger, der kan realisere virksomhedens ønsker.
 • Det lykkes bedst, når dialogen om virksomhedens planer om udvidelser, ejendomskøb eller andet begynder så tidligt som muligt, så muligheder og udfordringer bliver afdækket og beskrevet.

Man ønsker at Udnytte mulighederne i kommunens Erhvervsservice på følgende måder:

 • Kommunens erhvervskonsulenter tilbyder at være ”én indgang til kommunen”.
 • I komplicerede sager tilbydes virksomhederne et vejledningsmøde, hvor muligheder og udfordringer afdækkes og beskrives i et fælles vejledningsnotat, med henblik på at ansøger kan udarbejde en fuldt oplyst ansøgning til myndighedsbehandling.
 • I forbindelse med større nybyggeri eller ombygning eller i forbindelse med en tilflyttervirksomhed nedsættes en taskforce med relevante kommunale medarbejdere med henblik på et særligt prioriteret sagsforløb.
 • Virksomhederne skal kunne bestille tid til møde/telefonmøde kl. 8-18 mandag til torsdag – i visse tilfælde også kl. 7-19.
 • Kommunens sagsbehandlingstyper, sagsbehandlingstider og overholdelses-procenter skal være frit tilgængelige, og Byrådet skal følge op på dem.
 • Der gennemføres informationsmøder sammen med Odsherred Erhvervsforum om konceptet for Erhvervsservice i Q2 2020. Derudover skal der Gennemføres dialogmøder mellem kommunens medarbejdere og virksomhederne med henblik på at Kommunen skal vide endnu mere om erhvervslivets vilkår, rammebetingelser og lovgivning – og omvendt. Der vil derfor løbende gennemføres dialogmøder mellem relevante kommunale sagsbehandlere og virksomheder og virksomhedsrepræsentanter.
 • Forløbene startede i første kvartal 2020 og afholdes derefter løbende efter behov.

I Odsherred Erhvervsforum vil gerne sætte fokus på denne opgave og støtte op der hvor det er muligt.

Der er som sagt fuld gang i nybygning såvel som i renovering og der er stadig meget lang sagsbehandlingstid på helt almindelige byggetilladelsessansøgninger til simpelt byggeri, som f.eks. mindre tilbygninger til sommerhuse.

 

Flere af vores håndværksvirksomheder er nervøse for at de ikke kan holde deres mandskab fuldt beskæftiget hen over efteråret, fordi der opstår en flaskehals i ventetiden på byggetilladelserne og færdigmeldingerne. Det opleves ofte som at arbejde i en parallelverden. I virkeligheden arbejder alle hurtigere, mere effektivt og hele tiden med fokus på de muligheder og potentialer der ligger lige for. I kommunen er det lige modsat, her er det systemet der skal serviceres og går forud for handling.

Hvor mange sager ligger og venter på godkendelse? Hvor mange sager behandles dagligt? Hvor mange er der til at udføre sagsbehandlingerne? Hvornår er der bund i sagerne, hvis der ikke kommer nye sager ind?

Det er blot nogle af de spørgsmål der stilles.

Der er derfor hårdt brug for at behandlingstiden på almindelige byggesager sættes markant ned og der må konkret handling til. Hvordan kommer det til at ske og på hvilken måde kan Odsherred Erhvervsforums håndværkergruppe bidrage til at det sker?

Alle i branchen kender til straks ansøgninger og ved, at forudsætningen for et en ansøgning går glat igennem, er at den er udfyldt korrekt.

I samarbejde med Odsherred Erhvervsforum afholdes der årligt 2 informationsmøder med sagsbehandlingsteamet, hvor der bl.a. vejledes omkring ansøgninger og byggetilladelser.

Alle selvstændige håndværkere kender til kystbeskyttelseslinjen i Odsherred og til bygningsreglementet generelt. Og da det altid er Entreprenøren, der har ansvaret for at et byggeri bliver godkendt, har vi følgende forslag til at forkorte sagsbehandlingstiden væsentligt:

 • Giv Entreprenøren lov til at sætte et byggeri i gang, før byggetilladelsen foreligger, når det drejer sig om simpelt byggeri.
 • Giv Entreprenøren mulighed for selv at betale for sagsbehandlingen hos ekstern indlejret hjælp – time til time, krone til krone.
 • Odsherred Erhvervsforum stiller professionelle fagpersoner til rådighed for vejledningsmøder i sagsbehandlingsteamet.

Med denne opfordring, ønsker vi at synliggøre at vi gerne byder ind på opgaven.

Med venlig hilsen

Per Junge

Formand for håndværkergruppen

Odsherred Erhvervsforum.