VUC har fremsendt vedhæftede tilbud om gratis undervisning til erhvervsvirksomhederne i Odsherred.

Muligheden for opkvalificering er vigtig, både for at styrke sine medarbejdere, men også for at være en spændende arbejdsplads med mulighed for uddannelse, og derigennem at fastholde sine medarbejdere.

Odsherred Erhvervsforum vil gerne lægge lokaler til, hvis der kan samles et stort nok hold, til at VUC vil køre ud og laver undervisningen lokalt.

VUC undervisnings flyer