Michael Jensen, Tegnestuen Odsherred, har aktuelt 160 byggeansøgninger under behandling i Odsherred Kommune og sagsbehandlingstiden er helt ned på tre uger.

Odsherred Kommune oplever sagsbehandlingstider, som hverken er tilfredsstillende for kommunen eller for ansøgerne og som overskrider servicemålene. Forklaringen er både det helt ekstraordinært store antal byggesager – faktisk har kommunen det tredje højeste antal byggesager efter landets næststørste kommune, Aarhus og for få byggesagsbehandlere i afdelingen, hvilket der nu er ved at blive rettet op på.

Men der er reelt mulighed for at få sin byggeansøgning behandlet på bare tre uger, understreger leder af Byggesagsafdelingen, Jørgen Rasmussen.

Gælder enfamiliehuse og sommerhuse

– Private og professionelle ansøgere kan gøre brug af vores STRAKS-koncept, men vær opmærksom på, at det kun er byggeri på ejendomme for enfamiliehuse og sommerhuse, som kan søges som en STRAKS-ansøgning, som går ud på at byggesagen er fuldt ud oplyst ved ansøgning, og det betyder, at vi modtager alle de krævede dokumenter fra start og at sagen hverken kræver dispensation fra fx naturbeskyttelsesloven eller lokalplan, siger Jørgen Rasmussen.

– Her vil vi gøre, hvad vi kan for at ekspedere og sagsbehandle inden for tre uger, og det sker da også i langt de fleste tilfælde med STRAKS-konceptet, så jeg vil gerne opfordre flere håndværksmestre til at benytte denne metode, når det som sagt omhandler byggeri for private, ligesom vi allerede har mange professionelle bygningsrådgivere og husfirmaer, der benytter dette koncept, siger Jørgen Rasmussen.

Gode erfaringer

Et af de firmaer, der har lang og god erfaring med hurtig byggesagsbehandling, er Tegnestuen Odsherred ved Michael Jensen, Nykøbing. Gennem årene har hans firma stået for omkring 4000 byggesager, både erhverv og privat og både stort og småt fra haller og fabrikker ned til skure og garager. Aktuelt har Michael Jensens firma, der har fire ansatte og har til huse på Rørvigvej 221 mellem Nykøbing og Rørvig, 160 byggeansøgninger under behandling i Odsherred Kommune.

– Vi oplever i gennemsnit en behandlingstid på fire uger, og det er bestemt tilfredsstillende. Nogle gange kan det ske, at vi har glemt at udfylde et eller andet i byggeansøgningen og så er blevet kontaktet af byggesagsbehandleren og bedt om at udfyldte det manglende hurtigst muligt. Det er en meget tilfredsstillende service, som jeg gerne ser udvidet, for det er meget omfattende at udarbejde en byggeansøgning i dag også selvom der bare er tale om opførelse af et nyt sommerhus eller lignende, og for mange private er det en rigtig god idé, hvis ikke nærmest en nødvendighed, at benytte en professionel rådgiver til at udfylde og stå for byggeansøgningen, påpeger Michael Jensen, der  har en baggrund som teknisk tegner og beskæftiger både arkitekt og konstruktør og har købende kontakt til 28 håndværksmestre og -tømrere for deres byggesager.

Se og hør Michael Jensen, Tegnestuen Odsherred, fortælle om byggeansøgning efter STRAKS-konceptet.

Læs folderen om STRAKS-byggeansøgning