Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune har i samarbejde lavet et erhvervsstrategi oplæg til den kommende Erhvervspolitik i Odsherred Kommune.

 

Odsherred skal være et attraktivt sted at drive og etablere virksomhed

 

Der er 5 hovedområder i oplægget til den nye strategi:
  1. Stærke virksomheder = et sundt samfund
  2. Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder
  3. Best-in-class kommunal myndighedsservice
  4. Bedre bosætningsmuligheder
  5. Forretningsudvikling

 

Omsat til andre ord betyder det at man ønsker at:

 

  1. Odsherred skal vi fortælle, hvad vi producerer, tilbyder og udvikler og med konkrete cases og fortællinger øge tilgangen af virksomheder, iværksættere, kvalificeret arbejdskraft og nye borgere.
  2. Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for virksomhedernes drift og udvikling i Odsherred. At man skal skabe et miljø i Odsherred som tiltrækker og understøtter uddannelse, samt giver mulighed for at tiltrække højt uddannede medarbejdere til virksomhederne er derfor vigtigt.
  3. Sikre flere og bedre bosætningsmuligheder for familier med virkelyst og initiativ til gavn for rekrutteringen af medarbejdere
  4. Odsherred Kommunes service skal hjælpe virksomhederne med at indfri deres ambitioner på områder, som kræver myndighedstilladelse. Kommunen skal forpligte sig til at se muligheder inden for lovgivningens rammer og gå langt for i fællesskab at finde løsninger, der kan realisere virksomhedens ønsker
  5. Virksomhederne i Odsherred skal have mulighed for sparring og udviklingsforløb, som understøtter deres vækst og konkurrenceevne, og det skal være attraktivt for nye virksomheder at placere sig i Odsherred

 

Sammen er vi stærke

Som Erhvervsforum søger vi at påvirke erhvervspolitiske tiltag og beslutninger til erhvervslivets fordel, ligesom vi opfordrer det lokale erhvervsliv til at tage medansvar for erhvervsudviklingen i Odsherred.

Odsherred Erhvervsforum er et talerør for erhvervslivet. Jo flere medlemmer vi er, jo mere vægt får vores stemme.

Odsherred Erhvervsforum er uafhængige af Odsherred kommune både politisk og økonomisk, men vi vil alle gerne gøre Odsherred til en stærk erhvervskommune og vi er mange som hver dag arbejder på at gøre Odsherred til et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed.

Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde og til at dele viden på tværs imellem virksomheder, Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum for at udnytte den synergi, vidensdeling kan give. Vi har stor gavn af at kende hinandens muligheder og behov.

 

Vi har brug for dig

På Erhvervsdagen har vi brug for, at så mange af vores virksomheder som muligt møder op og deltager aktivt i udmøntningen af det oplæg til erhvervsstrategi, som der bliver fremlagt i fællesskab mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune.

Så mød op og støt det arbejde som er lavet, og giv din mening til kende.

Erhvervspolitikken i Odsherred skal være et udtryk for hvad Erhvervslivet har brug for, så det er attraktivt at drive og etablere virksomhed.