Kære udstiller,
Skab kontakt til 90.000 potentielle kunder med en stand i Roskilde Dyrskues Spisekammer Roskilde Dyrskue den 27. maj – 29. maj 2022


Spisekammeret er en oplagt platform for formidling og eksponering af dine råvarer og din virksomhed. Spisekammeret besøges af mange potentielle kunder og er din mulighed for, at præsenterer dine produkter direkte til slutbrugeren.

I Spisekammeret er alle føde-og drikkevareproducenter velkomne, dog vil stande, der skaber en oplevelse/formidler viden for publikum blive prioriteret. Det er let at udstille i Spisekammeret. Her er gulv, vægge, el og adgang til serviceområde –og der er altid et leben af fødevareinteresserede gæster.

Tilmeld og læs mere om vilkår og praktisk information HER:


Ny projektleder på SPISEKAMMERET:
Karen er gået på pension, hvorfor undertegnede Tina Testrup vil være ny kontaktperson ifm. Stande og formidling i SPISEKAMMERET 2022.
Jeg glæder mig til at hører fra jer, til samarbejdet og til, at vi i fællesskab skaber en fødevaresucces i Spisekammeret.
Med venlig hilsen

Tina Testrup

Projektleder Tlf.: 2137 8687