Drift og vedligehold af veje og grønne områder

Erhvervsforums håndværkerudvalg nedsatte i begyndelsen af året en arbejdsgruppe, der har været i dialog med Odsherred Kommune om udbuddet af drift og vedligehold af veje og grønne områder.

Samarbejdet mellem forening og kommune har til formål at få udarbejdet et forslag til entrepriseopdelingen i forbindelse med udbuddet. Erhvervsforums deltagelse i samarbejdet med kommunen giver mulighed for at være med til at præge forslagets udformning, så det er i tråd med de ønsker for udbuddet, der er fra foreningens medlemmer. Opdelingen i entrepriser er en fordel for de lokale leverandører, fordi det fremmer deres mulighed for at byde på opgaverne.

Udbuddet skal senest foretages i første kvartal 2018, og processen nærmer sig en afslutning.