Distribution af lokale fødevarer

Odsherred Erhvervsforums udvalg 3, lokale fødevarer, har i samarbejde med Odsherred Kommune etableret
en ordning, hvor lokale producenter i første omgang skal levere varer til madproduktionen i Odsherred Kommune.

 

Forsøgsordning

Der er tale om en forsøgsordning, som begyndte den 1. marts. I første omgang omfatter ordningen levering af grove grøntsager til plejecentrenes storkøkkener, og implementeringen vil foregå i faser. I begyndelsen vil ordningen fortrinsvis omfatte få leverandører og hovedsageligt leverancer af frugt og grønt, men udvalget arbejder på, at sortimentet løbende udvides til at omfatte andre lokale fødevarer.

 

Logistik

Udvalget arbejder på at udvide ordningen, så den kommer til at omfatte andre leverandører og aftagere af lokale fødevarer og varer. Efterhånden som de lokale køkkener melder sig klar til at modtage lokale varer, bliver sortimentet udvidet. Men en sådan udvidelse kræver også, at den nødvendige logistik er på plads. Lige nu er det den enkelte producent, der varetager distributionen, og udvalget er i gang med at finde en bedre løsning, så producenterne ikke skal bruge deres tid på kørsel.

 

Samarbejde med detail

I udvalget arbejder man også på en distributionsordning af de lokale fødevarer til lokale butikker. Det sker i samarbejde med detail-udvalget. Udvalgenes fælles arbejdsgruppe kortlægger mulighederne for en samarbejdsaftale mellem detailhandlen og lokale producenter.

Gruppen er i gang med at udarbejde en oversigt over lokalt forankrede produkter og producenter, undersøge distribution- og grossistmuligheder og indhente klare tilkendegivelser fra de involverede på tværs af de forskellige brancher.

Odsherred Erhvervsforum afholder et informationsmøde om distributionsordningen i april 2018.

    Trackbacks/Pingbacks

    1.  Nyt fra udvalgene april 2018 | Odsherred Erhvervsforum

    Kommentarer er lukket.