Samarbejdsaftalen med Odsherred Kommune

I løbet af efteråret har Odsherred Erhvervsforum været i dialog med Odsherred Kommune om en samarbejdsmodel. Mandag den 14. november godkendte økonomiudvalget forslaget til samarbejdsmodellen, som træder i kraft fra 1. januar 2018.

 

Det går aftalen ud på

Aftalen består af to dele: Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum om ydelser og Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum.

Indholdet i første del af aftalen beskriver, hvilke opgaver Odsherred Erhvervsforum løser i de 2 første kvartaler af 2018 for 150.000 kr. pr. kvartal.

Aftalen omfatter en etablering af distributionsordning af lokale fødevarer fra fødevareproducenter til fødevareaftagere, dvs. kommunen, detailhandlen, lokale spisesteder. Herudover er det aftalt, at OEF forestår planlægning af og afholdelse af erhvervskonference marts/april 2018, implementering af 2 x 2 årlige møder i nordlige og sydlige del af Odsherred med erhvervsdrivende, samt implementering af samarbejdsmodellen.

 

Samarbejdsmodellen

Den anden del af aftalen omhandler samarbejdsmodellen. Med den er der nu etableret en praksis for samarbejdet mellem de to parter. Her er det væsentligt, at der er faste kontaktpersoner mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune. Det er med til at sikre en målrettet opgaveløsning og et gavnligt samarbejde. Kontaktpersonerne informerer baglandet og koordinerer, hvem der udfører opgaverne og hvordan. Samarbejdets form betyder også, at parterne ikke begynder forfra hver gang en ny opgave er aktuel.

 

Høringspart

OEF bliver også høringspart i politikker på erhvervsområdet samt i forhold til det kommunale budget. Der bliver udarbejdet en særlig samarbejdsaftale om, hvordan høringer gennemføres.

 

Formål

Erhvervsforum har indgået aftalen, fordi foreningen vil have indflydelse på  og forbedre erhvervslivets vilkår og betingelser i Odsherred. Foreningen blev blandt andet etableret med det formål, netop fordi forbedringer er afgørende forhold for at skabe vækst og udvikling.

Samtidig er det stadig erhvervsforums opgave at forholde sig konstruktivt til kommunens forskellige udspil og planer. Den indbyrdes dialog og samarbejdet kan være med til at forbedre og styrke erhvervslivets vilkår. I samarbejdsaftalen har erhvervsforum og Odsherred Kommune skrevet under på, at de to parter er ligeværdige.

 

Se beskrivelse af samarbejdsmodellen her.