BÆREDYGTIGHED ER KOMMET FOR AT BLIVE – OG GRØN OMSTILLINGSPARATHED ER EN FORUDSÆTNING, NÅR VIRKSOMHEDERNE FORTSAT SKAL VÆRE KONKURRENCEDYGTIGE OG LEVE OP TIL DE FORMELLE LOVKRAV. 

Virksomheden RV Murerentreprise har deltaget i kurset ”Klima til gavn for bundlinjen”, hvor alle deltagende virksomheder fik hjælp til udarbejdelse af klimaregnskab og fik lagt en konkret handlingsplan for reducering af CO2regnskabet. 

Kurset blev udbudt i et samarbejde mellem Odsherreds Erhvervsforum, Køge Handelsskole og EUC Nordvestsjælland, afd. Audebo samt med eksperter fra Greenlead ApS, som stod for undervisningen. 

Forløbet er nu gennemført med 5 moduler, hvor emnerne for klimaregnskabet (Scope 1, 2 og 3) er dokumenteret samt dokumentation for egen CO2udslip. Der er lagt en strategi og handlingsplan så virksomheden på sigt bliver endnu mere bæredygtig. Sluttelig har alle deltagende virksomheder modtaget informationer omkring økonomiske tilskud, der kan medfinansiere og understøtte værdiskabende grønne indsatser. 

Under og efter endt forløb har hver deltager haft individuelle besøg fra underviserne fra Greenlead, for at tilsikre forankring i dagligdagen og belysning af de tiltag der kan udføres i hver enkelt virksomhed. 

Vi spurgte Linda Berg og Rene Voss fra RV murerentreprise om, hvorfor de har valgt at bruge tid på dette. 

”Der kom en henvendelse fra én af vores store kunder om at det ville være en god idé, at komme i gang med CO2regnskab, da kunden på et tidspunkt i 2023 vil stille krav til dette i udbudsfasen ifht. CO2belastningen på nybyggeri” fortæller Rene og fortsætter ”Det er vigtigt, at vi er forberedt på fremtidens krav, så RV Murerentreprise ikke bliver fravalgt, men måske endda netop tilvalgt fordi vi aktivt gør en indsats. Samtidig skal vi opretholde samarbejdet med vores partnere, som skulle have krav om CO2regnskab” 

Linda tilføjer ”Jeg synes, at det er et godt signal til omgivelserne, at vi har styr på vores CO2regnskab og laver en plan for nedbringelse af det CO2aftryk, som RV Murerentreprise udgør. Jeg tænker at vi alle gerne vil gøre noget godt for naturen” 

Tekstfelt: RV Murerentreprise er startet i 2000 og har pt. 30 ansatte.
RV Murerentreprise har hovedsæde i Asnæs og deres kunder er på Sjælland, primært i Odsherred og Holbæk.
RV Murerentreprise har været i gang med CO2regnskab i ca. ½ år med Væksthus Sjælland inden dette kursusforløb og var derfor ekstra godt forberedt inden opstarten på kurset ”Klima til gavn for bundlinjen”. 

”Jeg føler at det stadig er meget abstrakt og der mangler brugbare oplysninger fra vores leverandører og distributører, som jeg fornemmer har et stort arbejde forude, før der kan leveres en mere komplet CO2beregning til fremtidens byggeprojekter” fortæller Rene. 

Linda fornemmer tydeligt at deres virksomhed er langt fremme med deres CO2regnskab, når de taler med leverandører og samarbejdspartnere. ”Synliggørelse af at RV Murerentreprise med et CO2regnskab kan med fordel bruges i vores markedsføring og skabe en åbning for nye kunder og samarbejdspartnere som vil give virksomheden en øget omsætning” fortsætter Linda. 

RV Murerentreprise har (i skrivende stund) endnu ikke haft forespørgsel omkring CO2regnskab, men vil gerne sætte et grønt aftryk på omverdenen og være med til at skabe et grønnere byggeri, vel og mærke uden at de mister deres eksistens.  

De har udarbejdet klimaregnskab for 2020 og 2021 og er ved at færdiggøre tallene for 2022. Rene og Linda synes at processen har været spændende, med at dykke ned i tallene og de har fået et overblik over, hvor de gør det godt og hvor der kan laves forbedringer.  

Resultatet af kurset, er at de er blevet klar med det grundlæggende klimaregnskab og dermed også er klar til at udføre opgaver for de kunder, der lige om lidt kommer med dette krav til deres leverandører. Samtidig har de et godt grundlag for at optimere deres CO2udslip, som fra 2025 er grundlaget for deres CO2afgift. 

Er du og din virksomhed blevet nysgerrig på hvordan I får startet op på CO2 regnskabet, kan I kontakte EUC Nordvestsjælland – afdeling Audebo, her har vi mulighed for at tage en dialog omkring et tilsvarende forløb.

Kontakt uddannelseskonsulent Morten Haubjerg på tlf. 20 21 53 50 eller mail mhau@eucnvs.dk