Odsherred Erhvervsforum har netop afholdt et arrangement med Netværksmesteren Søren Mortensen.

Uanset hvor du er i din karriere og uanset hvilket job du bestrider, så er netværk og gode relationer afgørende for din faglige udvikling, såvel som for din karriere. Når du netværker, har du mulighed for at se potentialet i de mennesker du møder og invitere dem til at dele erfaringer og gode ideer med dig, når du har brug for det. Ofte siger man nej til at deltage i et netværk, fordi man har for travlt.  Men at deltage i et netværk, kan ofte være den oplagte mulighed for at skabe et rum for gode ideer og måske opdage at den gode ide kan gøre dig mere effektiv og mindre fortravlet.

I Odsherred Erhvervsforum har vi en ambition om at etablere værdiskabende netværk og netop være dem der skaber rammer og rum for erhvervsfolk i Odsherred, der har lyst til at mødes uformelt på tværs af brancher.

I et netværk, hvor du føler dig godt tilpas møder du mennesker som kan inspirere og løfte dig fagligt, holde dig opdateret og motivere dig til at tænke i nye baner.

Kendskabsgraden til din virksomhed øges og relationer styrkes når der sættes ansigter på, når man mødes fysisk i et netværk. Flere kan sprede budskaber om din virksomhed og skabe muligheder for nye forretninger og samarbejdspartnere.

Deltagelse i et netværk giver dig også mulighed for at møde mennesker, du ellers ikke ville have mødt. Du kan få en feedback på dit potentiale, som du måske ikke lige selv har set og mulighed for at møde mennesker med et større netværk end dit, som du kan få gavn af.

Kort og godt, så kan det give god mening at give sig tid til at være med i et netværk, både på det personlige plan, såvel som det forretningsmæssige plan. Den tid der bruges på et meningsfyldt netværk, kan vise sig at være en rigtig god investering.

I Odsherred Erhvervsforum er vi rigtig gode til at skabe netværk og til at netværke. Pt har vi flere stærke netværk i gang.

Faglært arbejdskraft i Odsherred er et netværk med private rekrutteringskonsulenter og vikarbureauer samt virksomhedskonsulenter fra Jobcenter Odsherred. Grundskolernes overbygning, VUC og FGU Nordvestsjælland samt Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelse, er ligeledes repræsenteret i netværket.

Netværket er kommet godt fra start og alle deltagere enige om, at netværket giver værdi og skaber gode relationer, videndeling og kendskab til hinanden, som ikke umiddelbart fås andre steder. Det er meningen at der fremadrettet inviteres virksomheder med i gruppen.

Odsherred HR-netværk er for ejere og ledere med medarbejderansvar og andre med HR-relaterede opgaver i lokale virksomheder i Odsherred. Her er der mulighed for at styrke relationer omkring HR-opgaver imellem netværkets virksomheder, få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle både sig selv, sine medarbejdere og sin virksomhed.  Deltagerne har mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum. Det kunne f.eks. være leder- og medarbejderudvikling, -fastholdelse, -pleje og -trivsel, Mus-samtaler, den svære samtale, rekruttering såvel som afskedigelser samt overenskomster og lovgivning.

Vinderbutikker i Odsherred er det sidste skud på stammen. Det er pt. en lukket gruppe hvor formålet er at holde fast i fælles oplevelser fra et lederudviklingsforløb samt videndele på handleplaner nogle af butikkerne har investeret i. Erhvervskonsulenten fra Odsherred Kommune deltager på netværksmøderne, som afholdes på skift i butikkerne i Asnæs og i Nykøbing Sj.

Købstaden Nykøbing Sjælland er en gruppe af butikker og handelsdrivende, der bakker op om handelslivet i Nykøbing Sjælland. Gruppens formål er at udvikle traditioner og fællesskab om handlen på tværs af erhverv og med inspiration fra omverdenen. Gruppen vil gøre Nykøbing Sjælland til en købstad med årlige tilbagevendende begivenheder og med plads til popup ideer, hvor der ikke skal være langt fra ide til handling.

Uddannelses Alliancen er et stærkt netværk mellem Odsherred Kommune, Skoler og uddannelsesinstitutioner og Odsherred Erhvervsforum. Alliancen har sit eget kommissorium og en vision om at styrke uddannelsesniveauet radikalt i Odsherred Kommune. Samarbejdet i Uddannelses Alliancen er interessant for alle uddannelserne på Campus Odsherred, hvor erhvervslivet inviteres ind, for at opnå synlighed og nærhed til uddannelserne. Derudover samarbejdes der også om karrierefortælling, såvel som om praktikpladser til alle på NEG og FGU. Som en af aktiviteterne i Uddannelses Alliancen løber Ungefolkemøde af stablen den 15. september på Campus i Odsherred. Her vil 1000 elever møde 11 virksomheder i forskellige workshops.

Alle styregrupperne i Odsherred Erhvervsforum er også en slags netværk, der på hver sin måde, giver værdi til erhvervslivet i Odsherred. Som eksempel kan nævnes Industristyregruppen, der sammen sponserede en film om at være lærling i Odsherred og fire virksomheder i gruppen har adopteret en skoleklasse. Begge tiltag medvirker til at erhvervsliv og uddannelse knyttes tættere sammen.

Styregruppen for Folkemødet i Odsherred er et netværk hvor Odsherred Kommune, Odsherred Teater, LOF Nordvestsjælland, Visit Odsherred, Den Rytmiske Højskole og Ulvsborgens Venner samarbejder om at sætte et spændende og aktuelt Folkemøde op i Odsherred. Et samarbejde der rækker ud til alle borgere og foreninger i kommunen, der har noget på hjerte.

Odsherred Erhvervsforum går med tanker om at starte netværk for soloselvstændige eller iværksættere, hvis der er interesse for det. Det kunne også være et netværk for streetfoodaktører eller et netværk for elever og lærlinge i Odsherred.

Som medlem i Odsherred Erhvervsforum er der også mulighed for selv at starte et netværk op eller komme med ideer til ét, som vi kan starte op.

Et stærkt erhvervsliv kræver stærke netværk og det er der brug for i Odsherred. Men det koster ressourcer og opbakning.

Derfor er erhvervslivets opbakning til Odsherred Erhvervsforum så vigtig.