Firmakørsel i varebil

Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

 

Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Transporten kan også udføres med et lejet køretøj uden fører.

 

Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.

Eksempler på firmakørsel er:

Når en tømrer, murer, elektriker o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden

Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer o.lign. laver mad og udbringer den

Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten

Når fabrikker transporterer gods ud til kunderne, der er produceret på fabrikken

Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri

Hvis du har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal du ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.

Du kan læse mere om, hvordan registreringen foregår primo 2019.

Varebilskrav.dk administreres af Færdselsstyrelsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

72218899 | info@fstyr.dk

 

 

Med venlig transport

Ole Werner