Referat Detail Styregruppen

Mandag den 3.10.2022 kl. 8.00 – 9.30

Deltagere:

 • Poul Offersen, PO Sparring, Nykøbing Sj.
 • Karsten Larsen, Valentin Gardiner, Asnæs
 • Hans-Henrik Rasmussen, b’nützen og komtessen klædeskab
 • Jan Staunsbjerg
 • Anni Juul Jensen

Afbud:

 • Heidi Schnabel, Heidi Schnabel, Rørvig
 • Kåre Dyvekær, Sommerland Sjælland, Nørre Asmindrup –
 • Ditlev Bech, Bechs Herremagasin Asnæs
 • Claus L. Lilholm, SuperBrugsen Nykøbing, Nykøbing Sj.

Dagsorden:

 1. Meddelelser fra formand og næstformand
  1. Nyt medlem i styregruppen
   1. Poul bød velkommen til Hans-Henrik Rasmussen i Styregruppen
  1. Orientering fra bestyrelse:
   1. Strategien for Odsherred Erhvervsforum er opdateret og fokuseret på medlemshvervning. Medlemstallet falder, da flere virksomheder har det svært. Der arbejdes på at udarbejde sponsorpakker samt invitere ikke medlemmer med til udvalgte arrangementer.
  1. Orientering fra Vækst og udviklings-udvalget – VOU:
   1. Der arbejdes med erhvervsstrategisen for Odsherred 2023-2028. Målet er at der i 2035 er etableret 2000 flere arbejdspladser i Odsherred. Der planlægges en erhvervskonference 28.11.22.
  1. Status på Odsherred Detail 2.0
   1. Der inviteres til detailkonference den 31.10, med Kasper Møgelvang, Torsten Bo Jørgensen og Svea S.
  1. Status på Asnæs
   1. Flere butikker er udfordret og oplever en favorisering af Nykøbing Sj. Jan har holdt dialogmøde med Centerledelsen, som er positiv overfor tanken om en eventmanager for hele Odsherred. Lige nu er der 4 tomme butikker i Asnæscenteret.
  1. Status på Købstaden

Ny styregruppe er klar: Hans-Henrik Rasmussen og Pernille Reinholt Petersen.

Der lægges op til at der køres i to spor fremadrettet; Aktiviteter i gaden og på det strategiske plan overfor kommune og andre aktører udefra.

Målet er flere mennesker i gaden i længere tid.

Hans-Henrik sidder også i Advisory boardet og har taget casen vedr. P-vagter op i vækst og udviklingsudvalget.

Vedr. Kulturstierne, der binder Nykøbing sammen med Havnen, Hempel og Anneberg Kulturpark, så er Købstaden også repræsenteret her i et stærkt samarbejde, der som første step åbner stierne den 19. oktober ved en ceremoni ved skydebanen. Der vil komme flere informationer om det.

For at vise samfundssind, er det besluttet at droppe julebelysningen i Nykøbing i år. Der ses på alternative løsninger.

Den gode historie skal formidles bl.a. via Facebook. Der arbejdes på at finde ressourcer til at vedligeholde Købstadens Facebook side. Poul tilbyder sin assistance.

 • Status på Kunst Kultur og Turisme
  • Der arbejdes på at indkalde til styregruppemøde 27.10. Det er en meget bred gruppe, med mange forskelligartede fokusområder. Derfor handler det om at finde de områder man kan være fælles om. Det kunne være at udnytte Kultunaut bedre.
 • Tour de France – evaluering.
  • TDF blev isoleret set et rigtig godt projekt, for dem der deltog. Det var et stærkt samarbejde imellem flere forskellige aktører og der var villige sponsorer, mange frivillige og selve arrangementet på Pakhuset blev en succes. Men gæsterne gik ikke ned i byen for at spise og handle bagefter. Der var meget ærgerligt.
 • Drøfte fremtidige projekter
  • Planlægning detailkonference 31. oktober 2022 i fuld gang og detailhandlere i Odsherred vil blive inviteret på mail.
  • Der planlægges landliggerweekend den 18.-20. november i Nykøbing og i Asnæs samt på Dragsholm Slot og Vejrhøj Vin
 • Dato for de næste styregruppemøde  7.11.22 kl. 8.00
 • Eventuelt

Læs det også HER