Referat af møde i Detail Styregruppen
Mandag den 4.9.23 kl. 10.00 – 11.30
Deltagere: Poul Offersen, Kennil ApS, Nykøbing Sj. – Heidi Schnabel, Heidi Schnabel, Rørvig – Kåre Dyvekær, Sommerland Sjælland, Nørre Asmindrup – Tina Pilegaard, Odsherredmægleren Vig – Søren Wagner, Deeper Roots – Jan Staunsbjerg – Anni Juul Jensen
Afbud: Ditlev Bech, BECH, Karsten Larsen, Valentin Gardiner, Asnæs, Lasse Bonde, Nybolig, Maria
Moberg, Gretas Guls og Sølv


Referat:
Poul bød velkommen til Søren Wagner, der er direktør og stifter af bryggeriet Deeper Roots, der
med stor succes har åbnet ølbar i Købstaden Nykøbing Sj. og har eget bryggeri i Anneberg
Kulturpark. Søren har med sin energi og friske øjne på Odsherred, formået at skabe et brand og
noget øl, der er at finde lige der i Odsherred, hvor der er kunder til det. Og det er der faktisk mange
steder. Han har gjort det så godt, at der er nogle der er irriteret på ham og hans indtræden i
Odsherred, hvilket fortæller at han helt klart gør en forskel. Med fredagsbar, musik og længere
åbent end andre i byen er det lykkedes ham at tiltrække stort set alle aldersgrupper og alle dem der
før har gået og kedet sig i Nykøbing og omegn.
Det glæder os, at Søren har takket ja til at være en del af detailstyregruppen og til at gruppen kan
gøre brug af hans erfaringer med at komme til Odsherred, set med ”Københavnerøjne”.
Poul startede med at nævne hele Nykøbing Sj. hold længe åbent til Honky Tonk, som i øvrigt blev en
stor succes.

Fra sidste møde:
Møde med Holbæk Byforum.
Det er en god ide at bevare kontakten til Holbæk Byforum. Der kan arbejdes videre på ideen om en
havnebus/Fjordsejlads/Havnerundfart i Isefjorden fra Holbæk og til Nykøbing Sj. Måske kan man
købe en aflagt HT-Havnebus og gøre den til en attraktion. En natur tur / en tur imellem flere
attraktioner – f.eks. julemarkeder og selvfølgelig transport imellem to destinationer. En mulighed
for at henvende sig til en anden kundegruppe, end dem der tager Odsherredbanen.
Side 2

Odsherred gavekortet:
Jan orienterede kort om tankerne bag Odsherred Gavekortet og de muligheder der ligger i det. Der
arbejdes på at få midler til opstartsomkostningerne.
Jan orienterede ligeledes om muligheder for etablering af en virksomhedsguide. En ide vi har fra
Roskilde Erhvervsforum – Virksomhedsguiden.
Konceptet er, at når du er medlem i Odsherred Erhvervsforum, har du mulighed for at få en ½ side
gratis i guiden = 100 ord og 2 billeder. Hvis ikke du er medlem skal du betale for den. Salg af hel
sider og en bagside vil koste hhv 12.000 og 20.000 kr.
Gavekort og Virksomhedsguide vil medvirke til at flere ønsker medlemskab i Odsherred
Erhvervsforum og derved vil foreningen være styrket. Det er tanken at virksomhedsguiden skal
inkludere de magasiner som Visit Odsherred udgiver, som FIO udgiver og måske og det magasin der
hedder Mit Odsherred – mulighederne er mange.
Visionen er at Virksomhedsguiden udgives digitalt, med løbende opdatering og i papirform 1 gang
om året. Papirformatet kan ligge hos ejendomsmæglere og feriehuse som en god reklame for
Odsherred, både for turisme og erhvervsliv.

Vinderbutikkerne:
Odsherred vinderbutikker har holdt status møde og er enige om at holde fast i netværket. Ved det sidste
møde deltog 3 butikker fra AsnæsCenteret. Der er enighed om at det er vigtigt at holde fast i konceptet, så det ikke sander til. Kåre foreslog at der blev afholdt en Detailkonference ala den fra sidste år, hvor de ti
butikker der fik en handlingsplan, skal på podiet og fortælle hvordan det gik.
Flere fik – inspireret af Coronatiden – fokus på at arbejde på de sociale medier, hvor Søren fortæller at det
ikke er godt at sprede et budskab ud til mange, da FB så tror det er spam. Det er bedre at tagge nogen i et opslag og få dem til at gøre det samme i deres kreds. At bruge de sociale medier er et stykke arbejde der bør gribes professionelt an, planlægges og prioriteres.

Status på tomme butikker.
Problemet med tommer butikker ses alle steder og hvad kan vi gøre ved det? Når vi ved hvilke butikker det drejer sig om, kan vi så tage fat i dem? Hvordan får vi markedsført dem i f.eks. København
Der er enighed om at det skal handle om noget med ”balance i fritids og arbejdsliv” ”Bliv en del af et lokalt liv” ” Arbejd for fuld kraft og tjen pengene når andre har fri og hold selv fri resten af året”. ”Lev i ferielandet og nyd ferien hver dag”.
Et tema kunne være: I København går det stærkt i Odsherred er der ro. Tina havde eksempel på mennesker der valgte at bo her for at have følelsen af ferie hele året.
Søren mener ikke det er svært – bare kom med nogle praktiske regneeksempler. Kobl det op på FoMo: Fear of missing out. Og vi kan fortælle hvordan vi gør. Lav små videoer om dem der har gjort det; TIR, Nydningen og andre. Kåre mener også at det er vigtigt at acceptere at der er vinterlukket og kun åbent, når der er penge i det. Det er OK at der kun er åbent om sommeren. Selvom Tina, der har boet på Bornholm, siger at der er dødt om vinteren. Invitér og giv gæsterne det der er. Det handler også om en kulturændring. Det handler jo om at tage nogle livsvalg.
Dialog med udlejer…………. Hvordan? Hvordan kommer man protektionismen i detailhandlen til livs?
Hvis der skal være Second Hand i Vig skal det være eksklusivt og ikke bare genbrug.
Sidste nyt fra Asnæs – Change er kommet i det gamle Wunderwear.
Sidste nyt fra Rørvig – der holdes møde i eftermiddag, hvor der skal tales om aftensåbent – årshjul
Næste møde – 2.10.23
Eventuelt:
Kåre foreslog et event med brokkeren fra golfklubben med megafonen ved indgangen Emnet
How to med vinderbutikkerne – evt med Torsten og hvordan får vi nye butikker til Odsherred?
Der er gået rygter om at Kåre har købt Aldi i Vig – det har han ikke. Men hvis nu han havde, så ville
han lave et diskotek der skulle hedde MIX. For dem over 18, der skal legitimere sig med kørekortet
– de må nyde spiritus og dem under 18, som ikke må nyde spiritus i to forskellige afdelinger. Der
mangler noget for dem i Odsherred og det er belejligt tæt på stationen.
Da Kåre gerne vil fokusere sine kræfter henimod turismen, vil han forberede gruppen på at han
fremadrettet – måske – ikke prioriterer detailstyregruppen. Men……. Det har været et rigtig godt
møde i dag, så måske – næste gang…..
Jan orienterede om landliggerweekend den 18.11.23 og Odsherred åbner efter påske. Både Rørvig
og Vig vil gerne være med.
Kåre laver noget minilegeland i efterårsferien med en kupon der gælder både i Anneberg Kulturpark
og i Sommerland.
Søren vil genoplive en ny version af det gamle asfaltbal.
Jan er med i en gruppe der vil nytænke Honky Tonk.
Heidi fortæller om Rørvigfesten, hvor der var 100 frivillige og det var en stor succes.
Anni: Tak for et møde fuld af mega god energi og spændende input – hold da op, hvor er der mange
muligheder, når vi tør gøre tingene på en ny måde