Med Byrådets vedtagelse af Kommuneplanen for 2021- til 2033 er rammerne for udvikling af kommunen lagt inden for bolig- og erhvervsudvikling, klima, natur mv.

14. december 2021 vedtog Odsherred Byråd revision af den gældende kommuneplan, som herefter er endelig godkendt for perioden 2021 til 2033 med rammerne for udvikling af kommunen. Kommuneplanen indeholder således de overordnede udpegning af bolig- og erhvervsområder, sommerhusområder, nye boligområder, naturområder og meget mere.

Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale planlægning på den ene side og den mere detaljerede lokalplanlægning på den anden side, og den er reguleret af Planloven.

Kommuneplan 2021 bygger på de ønsker, tendenser, mål, strategier og visioner, som er kommet til udtryk i Planstrategi 2019 og Planstrategi 2020.

En af ændringerne i kommuneplanen er indførelsen af en generel ramme i kommuneplanen på 200 kvm for nye sommerhuse jævnfør planlovens §12 stk. 3. Rammen vil fremover betyde at man i et ikke lokalplanlagt sommerhuse område – som altså er langt de fleste – ikke længere har en umiddelbar ret til at bygge et hus, der blot opfylder bebyggelsesprocenten på 10 eller 15% uanset størrelsen. Store sommerhuse skal understøtte kommunens turistpolitiske målsætninger, og det kræver forud udarbejdelse af en lokalplan.

Kommuneplanforslaget har en gyldighedsperiode på 12 år og skal revideres hvert fjerde år, og som baggrund for forslaget vedtog Byrådet en Planstrategi 2019 og 2020 efter forslag og ideer fra borgerne i januar og februar 2021, og der blev også holdt tre digitale borgermøder.

Læs mere HER