Lokale håndværkere i spil

En ny aftale om en model for kommunens køb af håndværkerydelser har gjort det lettere for kommunale serviceledere at bestille ydelser fra lokale håndværkere fra årsskiftet. Aftalen gør det tilsvarende nemt for lokale håndværkere at byde på store og små håndværkeropgaver for kommunen. Konsekvensen af aftalen er, at når de lokale håndværkere er i spil, øger det den lokale beskæftigelse.

 

Opgaver til lokale håndværkere

I praksis kommer det til at fungere på den måde, at alle de håndværkere, der er interesseret i at blive kontaktet af de kommunale serviceledere, registrerer sig elektronisk i udbudsportalen Comdia, og én fra denne liste bliver så efterfølgende valgt til at løse opgaven.

Navnene på dem, der får opgaverne, bliver offentliggjort, og der bliver løbende fulgt op på, at alle tilmeldte i praksis får mulighed for at indgå aftaler om opgaver for Odsherred Kommune.

 

Samarbejdsaftalen virker

Det er samarbejdet mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune, der har resulteret i den nye aftale. Parterne etablerede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Odsherred Kommune og erhvervsforums håndværkerudvalg, der forhandlede sig frem til resultatet. Rammeaftalen er resultatet af, at samarbejdsmodellen virker i praksis, og at de bedste resultater bliver opnået, når dem med mest viden om de aktuelle forhold samarbejder.

 

Fakta om aftalen

Aftalen er en model for kommunens køb af håndværkerydelser, og den trådte i kraft per 1. januar.

På ydelser op til 15.000 kr. kontakter institutionerne selv en håndværker fra Comdia-listen og beder om, at arbejdet udføres. Denne type opgave udgør en meget stor del af den samlede mængde. I intervallet fra 15.000 kr. til 300.000 kr. indhentes overslag eller underhåndstilbud. Fra 300.000 kr. og opefter gennemføres licitation ved kuvertåbning. Aftalen evalueres på halvårlige møder mellem parterne.