Odsherred Erhvervsforum takker Odsherred Kommune for at have budt vores formænd med ind til at komme med bud på den kommende erhvervsstrategi. Mandag den 23. januar deltog over 100 mennesker i præsentationen af erhvervsstrategien og kom med inputs til konkrete handlinger for at opnå målene for fokusområderne. Vi oplevede et stærkt fremmøde fra de største og mest markante virksomheder i Odsherred, hvilket vi ser som et bevis på at virksomhederne er parate og også sultne på en plan for fremtiden.

Odsherred Erhvervsforum savnede dog flere partiformænd specielt da intensionen med strategien er at skabe fundamentet for en udvikling, der gerne skulle gå over flere valgperioder.

I forordet til Strategiplanen står der at:

Erhvervsstrategien er en langsigtet, fælles plan, som hjælper alle (virksomheder, Byråd og administration) til at trække i samme retning. Strategien sætter rammerne for, hvad vi bruger vores kræfter på for at skabe en erhvervsvenlig kommune.

Vi vil nå rigtig meget frem mod 2035, så vi har sat nogle meget ambitiøse mål. Vi vil have mere erhvervs­mæssig aktivitet i Odsherred.

Vi vil passe på de virksomheder, som vi allerede har, og vi vil støtte op om jer, når I har brug for udvikling og vækst.

For at lykkes, må vi gøre det sammen og se hinanden i øjnene. Det her er en fælles opgave og erhvervslivet har brug for at opleve at der også er en politisk vilje til at lykkes og at det kræver bevillinger.

Vi ser ind i et frugtbart, konstruktivt og positivt samarbejde imellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum og med den respekt, som det kræver. Et samarbejde, der har skabt og stadig skaber resultater, der giver mening for erhvervslivet i Odsherred og medvirker til vækst og udvikling for og med erhvervslivet i Odsherred.

Odsherred Erhvervsforum’s Advisory Board var samlet 31. januar for at gennemgå de input, som der er kommet ind fra præsentationen. Det er en erhvervsstrategi for Odsherred Kommune, men erhvervslivet vil gerne bidrage til målopfyldelse og sikre en god dialog med kommunen. Advisory Boardet ser frem til den videre proces med Vækst og Udviklingsudvalget omkring strategien.

På baggrund af de input, der er kommet ind, kan Advisory Boardet identificerer 8 konkrete handlingsplaner, hvor Odsherred Erhvervsforum kan byde ind.

Læs hele Erhvervsstrategien HER