Odsherred Erhvervsforum(OEF) undre sig over måden hvorpå projektet præsenteres.

Thomas Adelskov præsenterede et nyt projekt med skitse til butik og boliger i Nr. Asmindrup. Dette projekt kendte OEF intet til og man står helt målløse overfor fremgangsmåden, som projektet bliver præsenteret på. OEF er ikke blevet orienteret eller taget med på råd i projektet. I normale organisationer fremføres ideer i de relevante udvalg inden offentliggørelse, så man får den tanke at kommunen kun foregiver vilje til samarbejde med erhvervslivet. 

Odsherred Erhvervsforum føler igen at respekten eller accepten af erhvervslivets meninger ikke er til stede og at erhvervslivet kun er et appendiks, som kommunen kan undvære. I stedet for et forenet Odsherred, så opbygges barriere, som ikke er til områdets fælles bedste.

Odsherred Kommune har i 2021 fået lavet en analyse af COWI omkring detailhandlen i kommunen og en af deres anbefalinger er: Det anbefales, at Odsherred Kommune gennem planlægningen sikrer, at nye kundeorienterede serviceerhverv ligesom detailhandlen som udgangspunkt henvises til placeringer i bymidterne eller andre områder, som f.eks. på lystbådehavne, hvor de indgår i synergi og konkurrence med det øvrige handels- og byliv.

Dette projekt går imod disse anbefalinger om at sikre vores bymidter og rammer dagligvarehandlen i Vig, Højby, Egebjerg og Nykøbing hårdt. Da Rema 1000 blev etableret i Fårevejle, faldt omsætningen i allerede eksisterende dagligvarehandler i nærområdet med omkring 10 procent. Vi frygter det samme vil ske i de berørte områder og det kan betyde lukning af lokale butikker og dermed et tab for lokalområdet samt manglende muligheder for indkøb for andre lokale beboere i deres område.  Selvfølgelig skal der udvikling til i vores område.

En anden ting som vækker undren er, at lokale håndværkere ikke kan få deres byggeansøgninger godkendt før efter flere måneder, mens kommunen kan afsætte ressourcer og tid til at projektere et sådan byggesag uden videre. Man undres over prioritering i Erhverv, Plan og Byg afdelingen.

Et tredje punkt er, hvorfor samarbejder man med et ikke-lokalt forankret foretagende, hvis strategi er få en så stor omsætning som overhovedet muligt, men som ikke bidrager i lige så høj grad til lokal befolkning og foreninger, som vore nuværende erhvervsliv. Det er lykkedes specielt i Vig at få lokale kræfter til at etablere en blandet boligform på Vig Bakke, som er en stor succes.

Udsendt 5.11.21

Al kontakt skal ske til Næstformand Per Junge, OEF på tlf 20852639