Med en indholdsrig handleplan for erhvervsstrategien 2023 – 2028, en ny formand for Odsherred Erhvervsforum og en ny erhvervs- og detailchef i Odsherred Kommune, er det tid til at gentænke foreningens fundament. Der ligger på nuværende tidspunkt forslag om en vedtægtsændring i forhold til organisering af foreningen og en vedtægtsændring i forhold til samarbejdet med Odsherred Kommune.

Formand og sekretariat har i den forløbne tid, samarbejdet tæt med Erhvervs- og detailchef Tina Charlotte Frederiksen og sat konkrete handlinger på de aktiviteter erhvervslivet bød ind med på Erhvervs konferencen først på året. Der er enighed om, at det tætte samarbejde er vigtigt og nødvendig, for at få erhvervsstrategien implementeret succesfuldt og at alle tager ansvar for at få sat aktiviteterne i handling, både i forhold til menneskelige såvel som økonomiske ressourcer. Uden økonomi – ingen handling!

Derfor er det også bestyrelsens store håb, at så mange erhvervsdrivende i Odsherred som muligt, bakker op om det arbejde Odsherred Erhvervsforums aktive medlemmer udfører og melder sig ind i foreningen. På den måde vil foreningen kunne stå stærkere, både økonomisk og erhvervspolitisk.

Jo flere medlemmer, jo stærkere økonomi og des stærkere er erhvervslivets stemme til politikkerne.

Ved nytårskuren den 15. januar 2024, vil den endelige handlingsplan for erhvervsstrategien blive fremlagt og forud for generalforsamlingen den 26. februar 2024, vil forslag til vedtægtsændringer forligge.