Med den seneste hjælpepakke af 19. marts 2020 fra Folketinget om ”Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter” ligger det fast, at fokus for erhvervslejere under COVID-19 krisen bør handle mindre om, hvorvidt man er forpligtet til at betale leje eller ej, men mere om at få set på sine likviditetsudfordringer, indtil man kan få kompensation af sine faste udgifter fra Staten.

 

Alt afhængig af situation og virksomhedsform, har kriseramte lejere udsigt til at få kompensation for mellem 25-100 % af sine faste udgifter. Helt konkret indebærer ordningen, at virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 

  • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

 

Herudover vil virksomheder, som Regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning, blive kompenseret svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

 

Den fremlagte præsentation af kompensationsordningen indeholder følgende eksempel:

 

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 pct. af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 pct., kan den få kompenseret 80 pct. af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

 

Faste udgifter pr. måned:

 

  • Månedlig huslejeudgifter: 18.000 kr.
  • Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
  • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
  • I alt: 27.000 kr.

 

Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 pct. af 27.000 kr.).

 

-o0o-

 

 

Virksomheder kan ansøge om kompensation ved at indsende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i perioden 9. marts – 9. juni 2020. Der gælde dog visse beløbsgrænser (både i top og bund), og der vil også ved udgangen af perioden blive ført kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

 

Selvom Staten lægger op til en hurtig udbetaling, bliver der for mange tale om en meget likviditetsbelastende periode. Man bør derfor som lejer undersøge, om der kan indgås aftale med sin bank om (udvidet) kredit.

 

Alternativet er at forsøge at indgå aftale lejehenstand/-reduktion og/eller anden lempelse med udlejer. Der er dog flere faldgruber her, og samtidig bliver en aftale herom næppe “gratis” for lejer. Men der er også gangbare modeller, som – hvis de skrues rigtigt sammen – kan skabe stor værdi for udlejer, uden at de nødvendigvis belaster lejer tilsvarende. Gjort rigtigt kan det således blive en “win-win”!

 

Vi står klar med råd og assistance til at forhandle sådanne aftalemodeller på plads.

 

 

Med venlig hilsen/Best regards

 

Marcel Goldin

Partner, Advokat

 

TREP

advokater

M: +45 53 44 66 66

W: www.trep.dk