Onsdag d. 12. september 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte et nyt bygningsreglement (BR18), der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Der er en overgangsperiode med BR 2015 frem til og med den 30. juni 2018.

De krav, som BR18 stiller til vores bygninger, er principielt ikke ændret i forhold til de krav, som BR 15 allerede stiller til vores bygninger. Der er imidlertid flere områder i BR 18 hvor der er sket justeringer og en præcisering.

De største ændringer er, at strukturen er ændret samt at den tekniske byggesagsbehandling er fjernet fra de kommunale myndigheder og erstattet af en ny certificeringsordning for brand og statik.

Om Bygningsreglementet
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er fx krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning og materialevalg. Samtidig er det i bygningsreglementet, at energikravene til byggeriet findes.
Det gældende bygningsreglement findes på hjemmesiden bygningsreglementet.dk. Her findes også vejledning og svar på ofte stillede spørgsmål til de enkelte bestemmelser.
Overtrædelse af såvel byggeloven som bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

 

Oplægsholder:

Niels Strange

N.Strange, Byggeri – Regler – Teknik

 

Dato og sted:

Onsdag d. 12. september kl. 15-18.30 med forplejning

Festsalen i Højby

 

Tilmelding til arrangementet her