IT Online
Kurset tager udgangspunkt i arbejdspladsens digitale løsninger, og vi træner færdigheder ud fra nuværende eller kommende opgaver. Vi aftaler indhold og omfang med arbejdsgiveren.
IT Online (FVU Digital) giver større sikkerhed og præcision, og man bliver i stand til at lære at håndtere nye digitale enheder og programmer. Kurset består af 3 trin, og inden kurset er der en samtale med læreren, hvor vi finder det rigtige trin. Trin 1 kræver ingen forudgående erfaring, trin 2 er for let øvede, og på trin 3 arbejder vi med avancerede funktioner. Hvert trin kan afsluttes med en prøve (bestået/ikke bestået).

FVU står for Forberedende VoksenUndervisning.

Mange virksomheder overvejer enten at varsle deres medarbejdere ned i tid eller måske endda fyringer. Der findes dog også en tredje mulighed:
Behold dine nuværende og måske højt specialiserede medarbejdere og benyt tiden til at opkvalificere og videreuddanne dem.

VUC ERHVERV Sjælland tilbyder flere IT kurser:
FVU Digital – med udgangspunkt i virksomhedens behov
Kurser i Microsoft Office Online, fx Excel

Vi kan også foretage IKV (Individuel KompetenceVurdering) online, så man kan komme videre med et andet kursus. Fx hvis man mangler eksamensbeviser.
Ud over fordelen for såvel din virksomhed samt for dine medarbejdere i at blive videreuddannet, vil det tillige i mange situationer være muligt for dig at opnå løntilskud/anden kompensation, som betyder, at et kursusforløb for dine medarbejdere er omkostningsfrit for din virksomhed.

SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)

Der kan søges SVU. Læs mere på www.svu.dk  https://www.svu.dk

Kursusperiode
10 undervisningsdage à 3 klokketimer. Start hver mandag.

Tilmelding og test
Skriv en mail til underviser og uddannelseskonsulent
Michael Augustine, ma@vucklar.dk
Individuel samtale på ca. 15 minutter, hvor læreren formelt optager medarbejderen som deltager på kurset.

Man bliver testet online på baggrund af samtalen. Herefter indplacerer læreren kursusdeltageren på det rigtige niveau. For at blive optaget på IT Online, skal der foreligge en arbejdsgivererklæring. Den findes også på vores hjemmeside.

Undervisning
Mandag-fredag fra kl. 8.00-11.00.
1 times online undervisning og 2 timers selvstudie med en lærer, der kan kontaktes online.

Undervisningssted

Online via videobaseret løsning.

Krav til udstyr
Egen computer samt netadgang. Vi hjælper med at få Microsoft Office installeret, hvis der er behov for det. Det er gratis for vores kursister.

Deltagerbetaling
FVU digital er gratis.
Kurser i Officepakken koster 1.250 kr.

Benyt muligheden – opkvalificér dine medarbejdere nu gratis og online!
Kontakt
www.vucerhverv-sjaelland.dk   https://www.vucerhverv-sjaelland.dk/
Find os på LinkedIn!   https://www.linkedin.com/company/vucerhverv-sjaelland/

Morten Andersen
Tlf. 2916 6045
moa@vucstor.dk

Jette Christensen
Tlf. 2926 7178
jec@vucstor.dk

Michael Augustine
Tlf. 4014 3930
ma@vucklar.dk

Tim Brandstrup
Tlf. 4030 5527
tib@vucklar.dk