Fundamentet for fremgang og udvikling er til stede både i erhvervslivet, hos borgmester og byråd. Nemlig vilje og mod til at skabe forandringer og forbedringer.

Karina Vincentz (N) pointerede i sin nytårstale vigtigheden af at være positiv og sætte pris på dét der går godt. Mennesker præsterer bedre når de får ros. Glade medarbejdere give glade borgere. Færre klager om byggesager giver også gladere borgere og medarbejdere. Det er rigtig god synergi, som kun har vindere!

Det giver også et blik for at tjene flere penge til Odsherred og tiltrække mere erhvervsliv = flere penge til velfærd.

Felex Pedersen (A) sagde i sin nytårstale, at han har fået meget mere forståelse for erhvervslivet:

 ”Det private erhvervsliv, – er det eneste som giver vækst. Det private erhvervsliv har stor betydning for, hvordan det går vores samfund. Erhvervslivet skal være en medspiller med det politiske liv.

Hvor hver enkelt virksomhed – stor som lille – betyder noget for hvad vi kan gøre for borgerne og for den velfærd vi alle sammen er så optagede af.

Men vi skal – i det politiske – ikke kun samarbejde med erhvervslivet, det er også vigtigt, at vi hjælper hver enkelt virksomhed til at have de bedste muligheder og betingelser for at udvikle sig bedst muligt.”

”I de såkaldte ”kriser” vi har haft de sidste år, har det vist sig, at erhvervslivet har klaret sig rigtig godt og dette har på forskellige måder gjort, at Odsherred kommunes økonomi har ændret sig fra dårlig til god. Jeg vil endda sige rigtig god!” Citat slut.

Tak til Felex og Karina for at medvirke til at prioriterer fundamentet for at drive virksomhed i Odsherred. Vi glæder os i Odsherred Erhvervsforum til at fortsætte det gode og værdiskabende samarbejde med virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner, Odsherred kommune og alle andre der støtter op om vores arbejde i foreningen.