Efter efterårsferien gennemfører Odsherreds Efterskole et innovationsforløb for vores 180 skønne 10. klasses elever. Formålet med forløbet er at udvikle elevernes evne til at løse de udfordringer virksomheder står over for.

Et besøg hos en virksomhed er helt centralt for forløbet, og vi søger derfor virksomheder, som har lyst til at have en mindre gruppe elever på besøg. Besøget varer en dag og vil finde sted i slut oktober/start november.

Besøget handler om at identificere et problem

Elevernes opgave under besøget er at arbejde sammen med virksomheden om at identificere et problem, som eleverne efterfølgende kan arbejde videre med. Det kan være alt fra små hverdagsting til større, mere komplekse udfordringer.

Eleverne vil i uge 43 tage kontakt til de lokale virksomheder, de godt kunne tænke sig at samarbejde med. Siger man ja, vil man få besøg af fire eller fem elever, som vil være nysgerrige efter at forstå hvordan virksomheden fungerer.

Løsning udvikles i samarbejde med erhvervsskoler

I elevernes videre arbejde med at finde en løsning på problemet vil de få støtte af en række erhvervsskoler med specialviden inden for det område, eleverne arbejder med. Det kan for eksempel være bæredygtighed og klima, arbejdsmiljø eller IT.

Målet for eleverne er at udvikle et færdigt koncept eller en prototype, som kan adressere det problem, de har arbejdet med. Sidst i forløbet vil de forberede en præsentation af deres arbejde, som man som deltagende virksomhed vil blive inviteret til at overvære.

Vil du være med?

Har du og din virksomhed lyst til at være med? Så kontakt Morten Vestergaard fra Odsherreds Efterskole på tlf. 42 56 48 16 eller mail mortenv@oepost.dk.