Artikel fra Ugeavisen Odsherred d. 10.7.19

 

Odsherred Erhvervsforum arbejder på at styrke handlen med en ny strategi for detailhandlen i Odsherred.

Processen er døbt Odsherred Detail 2.0

Der er to veje udviklingen i handelslivet kan gå i Odsherred, enten sker der ingenting og butikker fortsætter med at lukke, eller også går alle sammen om at skabe et handelsliv, som bidrager positivt til både kommunens og deres egen udvikling og økonomi.

Med den nye formand for Detail gruppen Poul Offersen i spidsen, finder man i denne tid Odsherred Erhvervsforum på gader og stræder med spørgeskemaer, som skal afdække de forhold, som detailhandlen i Odsherred har og oplever som udfordringer eller styrker. Kunderne vil også blive spurgt om deres holdninger og ønsker til handelsbyerne.

De to spørgeskemaer skal danne baggrund for det arbejde, som startes med en workshop d. 30. september, hvor en lang proces for at forbedre handlen i Odsherred begynder.

Vi ser frem til at der komme mange tilmeldinger til denne dag.