Deltagerne i Odsherred Detail 2.0 er trukket i arbejdstøjet

Netværk, engagement og vilje

Odsherred Erhvervsforum har afholdt evalueringsmøde om Odsherred Detail 2.0 Konferencen d. 30.9.19.

Nøgleordene efter konferencen er efter vores opfattelse; netværk, engagement og vilje til at sætte ind overfor de udfordringer, detailhandlen står overfor lige nu. Vi er meget tilfredse med resultatet og er overbeviste om, at vi nu har taget første skridt i en længerevarende værdiskabende proces for detailhandlen i Odsherred.

Dagen igennem oplevede vi et stort engagement, lyst til at tænke nyt og frem for alt, vilje til at stå sammen i et fællesskab for en positiv udvikling af detailhandlen i Odsherred. Deltagerne repræsenterede et bredt udsnit af detailhandel, caféer og restauranter, forlystelser, gårdbutikker og udlejere samt politikere og repræsentanter fra Odsherred Kommune.

Deltagerne synliggjorde tilsammen 11 konkrete udfordringer, herunder bl.a. ukrudt i gadebilledet, sæsonudsving, for høje huslejer, digitalisering og åbningstider. Efterfølgende prioriterede forsamlingen de 5 vigtigste udfordringer og fremkom derefter med konkrete løsningsforslag til disse.

Styregruppen for Detail trækker derfor nu i arbejdstøjet, og som det første beslutter en strategi, fastsætter en handlingsplan, prioriterer opgaverne i forhold til de tilstedeværende ressourcer og finder samarbejdspartnere til arbejdsgrupperne. Næste møde afholdes den 22. oktober 2019.

Vi tror på, at samarbejde gør stærkere og det gælder i særdeleshed inden for detail. Vi tror også på at samarbejde på tværs af brancher i detail gør stærkere. Det kunne f.eks. være boghandleren der reklamerer for slagteren eller restauratøren der afholder modeshow sammen med tøjforretningen. Ideer er der mange af og der er uudnyttede ressourcer, som bare venter på at blive samlet op.

Projektet ”Sydfyn løfter Sydfyn” er blot et af mange eksempler i Danmark, hvor man med stor succes tænker fællesskab på tværs af brancher og derved styrker indtjening og skaber flere arbejdspladser.

Det overordnede formål med Odsherred Detail 2.0 er at skabe øget omsætning og øget beskæftigelse i detailhandlen i Odsherred. Vi vil derfor gerne medvirke til, at oplevelsesøkonomien kommer til at blomstre i Odsherred, og dermed sikre et godt værtskab og den gode kundeoplevelse i Odsherred.

For at lykkes med dette ambitiøse projekt, har vi brug for opbakning fra alle jer, der er en del af detailhandlen og i særdeles jer, der er en del af oplevelsesøkonomien i Odsherred. Så hvis du synes, at det her lyder godt og du gerne vil være en del af processen, så hvis du ikke allerede er medlem – meld dig ind – i Odsherred Erhvervsforum og få indflydelse.

Fremadrettet vil vi informere jer løbende om processen via vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside. I det næste nyhedsbrev vil vi forhåbentlig kunne offentliggøre skitsen til en strategi for projektet og indikationer for hvilke prioriteringer af løsningsmodeller, styregruppen for Detail har valgt at gå videre med.