Erhvervsministeren har den 8. april 2020 ændret bekendtgørelse nr. 350 om den hjælpepakke, der giver kompensation til virksomheder for faste omkostninger, herunder husleje. Ændringerne vil i nogle tilfælde få vidtrækkende konsekvenser.

En af ændringerne er, at hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres dens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på tre måneder, multipliceret med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger.

Dette betyder på forståeligt dansk, at en virksomhed med 80% omsætningsnedgang, hvis seneste resultat var negativt med kr. 1 mio., kan få reduceret sin mulige kompensation med kr. 200.000.

Formålet med ændringen er formentlig at tilgodese de virksomheder, der laver overskud og dermed har betalt skat heraf. Men der kan være mange årsager til, at der ikke laves overskud, f.eks. investering i ekspansion.

Det bliver yderligere ulogisk, når et dansk moderselskab har negativt resultat pga. underskud i udenlandske datterselskaber. Hvor det alene er faste omkostninger anvendt og afholdt i Danmark, der kompenseres, kan kompensationen altså reduceres pga. underskud i udlandet!

Logikken er svær at følge. Men indtil nu er ændringerne gået under radaren.

Med venlig hilsen/Best regards

 

Marcel Goldin

Partner, Advokat

 

TREP

advokater

M: +45 53 44 66 66

W: www.trep.dk