Udvalg 1: Detail

Formand for Detailudvalget, Steen Helmer, fortæller at, der lige nu inviteres til møde, hvor Odsherred Erhvervsforum samt repræsentanter fra Asnæs og Nykøbing vil indlede en dialog om, hvordan vi sammen kan udvikle et godt samarbejde mellem Asnæs og Nykøbing på detailområdet. Dette samarbejde har til formål at spille hinanden stærke og supplere hinanden på området.

Er du interesseret i at deltage til dette, så kontakt Tina Lassen på tina@odsforum.dk eller på 60594455.

Udvalg 2: Håndværk

Bent Jørgensen, formand for håndværkerudvalget, fortæller at der lige er afsluttet forhandlinger om udbuddet for vej- og park området.
I det, netop offentliggjorte, udbud er 8 af vores 10 anbefalinger medtaget. Det anser vi for at være en succes.

Vi er ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan kigge på affaldsgebyret for de erhvervsdrivende i kommunen. Kan det gøres smartere, nemmere og mindre omkostningstungt?

Ønsker du at deltage aktivt i udvalget så kontakt Bent Jørgensen på bj@eiland-electric.dk

Udvalg 3: Lokale fødevarer

Formand for ”Lokale fødevarer” Jesper Adler fortæller, at der er ved at komme godt gang i kommunens køb af lokale råvarer til deres køkkener.
Den 18. april blev der afholdt et stort informations- og dialogmøde, om den kommende distributionsordning.
Du kan læse mere om distributionsordningen her
Hvis du er interesseret i at deltage i dette samarbejde kan du kontakte Tina Lassen på tina@odsforum.dk eller på telefon 60594455

Udvalg 4: Industri

Formand Niels-Henrik Dreesen fortæller, at der i udvalget sættes fokus på følgende områder:

Lærlinge/elever: Der skal arbejdes mod at have fælles elever. På den måde får eleverne en mere all-round uddannelse og er bedre rustet efter endt uddannelse.
Fastholdelse af udlærte: Hvordan fastholder vi den kvalificeret arbejdskraft?

Ønsker du at sidde med i udvalget og dets arbejdsgrupper, så kontakt Tina Lassen på tina@odsforum.dk eller på telefon 60594455

Udvalg 5: Liberale Erhverv

Jens H. Elmerkjær, formand for liberale erhverv, fortæller, at udvalget vil sætte fokus på at skabe de netværk, som medlemmerne ønsker og samtidig kigge på muligheden for at afholde events der kan samle hele foreningen.

Her kan du læse mere om udvalget