Byrådet i Odsherred Kommune godkendte tirsdag den 15. december 2020 kommissoriet til det nye Erhvervskoordinationsudvalg (§17, stk. 4 udvalg), og indstillede valggruppe 1 og 2 som kan ses nedenfor.

Uddrag af referatet fra byrådsmødet:

Kommissorium godkendt.

Af medlemmer til udvalget indstillede valggruppe 1 og valggruppe 2 følgende repræsentanter:

Thomas Adelskov, formand, Socialdemokratiet, valggruppe 1
Felex Pedersen, Socialdemokratiet, valggruppe 1
Allan Andersen, Socialdemokratiet, valggruppe 1
Leif Egholm, Odsherred Listen, valggruppe 1
Mathias Hansen, Venstre, valggruppe 2
Helge Fredslund, Venstre, valggruppe 2

Forslaget fra valggruppe 1 og valggruppe 2 blev godkendt.

 

Af uddrag fra kommissoriet fremgår følgende:

Organisering
Sammensætningen af § 17, stk. 4-udvalget er:
• 6 repræsentanter fra Byrådet – formanden er fra Byrådet
• 6 virksomhedsrepræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum

Odsherred Erhvervsforum har internt organiseret sig i 6 områder – Detail, Håndværk, Lokale fødevarer, Industri, Liberale Erhverv og Kunst, Kultur og Turisme.
Odsherred Erhvervsforum udpeger en repræsentant fra hvert område til Erhvervskoordinationsudvalget.
Byrådet udpeger formanden for udvalget.

Odsherred Erhvervsforum skal derfor udpege de 6 repræsentanter inden for den kommende tid.

Du kan læse hele kommissoriet her.

__________________________________________________________

Lidt om §17, stk. 4 udvalg:

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-udvalgets arbejde.