Kommunen og erhvervslivet sammen om væksten i Odsherred
Odsherred Kommune og repræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum sætter nu sammen en ambitiøs vækst- og udviklingsdagsorden i Odsherred. Første trin er faste møder mellem erhvervslivet og politikerne i Vækst- og Udviklingsudvalget (VOU) i Odsherred byråd.

Odsherreds vidtforgrenede erhvervsliv af både internationalt førende virksomheder, detailhandel, iværksættere, turismeaktører og lokale entreprenører er forudsætningen for udvikling, arbejdspladser og det gode liv i hele Odsherred.
Der er stadig et stort potentiale for vækst og udvikling. Derfor sætter Odsherred Kommune og det lokale erhvervsliv nu turbo på det fælles arbejde for at gøre Odsherred til en førende konkurrencekraftig erhvervskommune. Første trin er faste møder mellem byrådets Vækst- og Udviklingsudvalg og repræsentanter fra det lokale erhvervslivs organisationer. Den styrkede dialog og samarbejde skal føre til konkrete løsninger og bedre rammevilkår for virksomhederne.

Borgmester Karina Vincentz ser frem til at det styrkede samarbejde kan medvirke til at skabe de gode fælles løsninger:
”Fra politisk side er vi meget optaget af, at Odsherreds virksomheder og iværksættere har de bedst mulige lokale rammevilkår. Derfor skal vi kende virksomhedernes behov og betydning, så vi kan træffe de rigtige politiske beslutninger. Vores erhvervsliv er jo selve rygraden i den lokale udvikling. De er en afgørende forudsætning for alt lige fra arbejdspladser til det lokale forenings- og kulturliv. Og et dynamisk arbejdsmarked er nødvendigt for at Odsherred er en attraktiv bosætningsdestination,” siger Karina Vincentz.

Centerchef for Erhverv, Plan og Byg i Odsherred Kommune Björn Emil Härtel Jensen ser frem til den styrkede dialog med erhvervslivet:
”Som kommune har vi et stort ansvar for at tilbyde vores virksomheder en kompetent erhvervsservice, effektiv og kvalificeret sagsbehandling, en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, gode skoler og en indsats der synliggøre vores mange kvaliteter, så vi kan tiltrække vækstiværksættere, virksomheder og ressourcestærke tilflyttere. Der skal en ambitiøs helhedsindsats til, og den kommer vi kun i mål med, når vi har den gode dialog med hinanden. De faste møder er et vigtigt skridt, som jeg glæder mig til gå i gang med,” siger Björn Emil Härtel Jensen.

Formand for Odsherred Erhvervsforum Henrik H. Andersen ser også frem til samarbejdet:
”Virksomhederne i Odsherred har unikke spidskompetencer, fx indenfor vores turisme- og oplevelsesøkonomi, fødevarer og detailhandel. Men vores vækst og konkurrenceevne er afhængig af, at Odsherred Kommune skaber de bedst mulige rammer og sagsbehandling – og dét skal vi have en bedre dialog om. Jeg ser derfor frem til at vi ved de kommende møder både skal drøfte de helt overordnede strategier og indsatser, men ligeså vigtigt: at vi har en ligeværdig dialog med politikerne og administrationen i kommunen om, hvad der er brug for at skabe vækst her og nu,” siger Henrik H. Andersen.  

Mere om samarbejdet
Seks repræsentanter fra OEF og VOU mødes fire gange årligt.
Borgmesteren deltager i møderne.
Andre relevante aktører kan også deltage.
Dette kan f.eks. være; Geopark Odsherred, VisitOdsherred, Asnæs Centeret, Købstaden Nykøbing, m.fl. Møderne afholdes 3. torsdag i månederne februar, maj, august og november.
Møderne starter kl. 15.00 og varigheden aftales alt efter indholdet på mødet.
Formandskabet for OEF og udvalgsformanden for VOU aftaler mødeindholdet.  
———-———————————————————————  
        

Odsherred Erhvervsforum byder medlemmer ind til en
arbejdsgruppe omkring udbud på det grønne område.

Allerede nu prøver vi samarbejde med kommunen af på “udbuddet på det grønne område”, hvor OEF vil indkalde eventuelle interesserede medlemmer til møde omkring udbuddet. Udbuddet skal igennem økonomiudvalget inden offentliggørelsen.
Inden mødet vil OEF samle oplysninger ind på hvilke større aktører, som e kunne have interesse i at byde ind på opgaven. På mødet skal vi tale om muligheden for: at virksomheden selv kan løfte opgaven at en virksomhed står som hoved entreprenør med andre som underleverandører at man inden deadline byder sig selv ind som underleverandører til en eller flere af de store aktører, som man forventer byder ind på opgaven OEF har via Odsherred Kommune/Erhvervshus Sjælland mulighed for at tilbyde erhvervsudviklingsforløb til mindre virksomheder, hvis de gerne vil udvikle sig i forhold til denne opgave. OEF vil også være behjælpelig med udfyldelse af udbuds materiale, hvis et medlem gerne vil gøre brug af dette. Vi vil også gerne stille viden og kompetencer til rådighed fra revisorer samt advokater.

Hvis du er interesseret i at deltage i et møde, så kontakt Jan Staunsbjerg på jan@odsforum.dk eller tlf. 60594455. Dato bliver meldt ud til håndværkergruppen, når udbuddet er behandlet i økonomiudvalget.

    ———————————————————————  

Bestyrelsesmøde – grøn omstilling
På bestyrelsesmøde mandag den 17. januar blev det diskuteret hvordan Odsherred Erhvervsforum skulle forholde sig til det nye strategiområde i forhold til den grønne omstilling. Bestyrelsen besluttede at sekretariatets rolle  skal være vejledende og understøttende i forhold til medlemmerne og deres virksomhed. Så der skal ske en formidling af viden og kompetencer i forhold til medlemmer, kommunen og andre interessenter.

———————————————————————  
Infopyloner i Odsherred

Infopyloner til Odsherred Kezoom i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum søger nu anpartshaver til dette projekt. I første omgang er der tale om 3-4 infotavler, som skal etableres inden sommerferien. Anpartshavere får deres spots til en billigere pris. Hvis du er interesseret i at blive anpartshaver, så kan du kontakte Frands Wolff på frandswolff@gmail.com eller mobil 2762 6261. OEF er behjælpelig i forhold til medlemmer og kommunen. Læs mere her.  

———————————————————————

                  
Kurser i foråret

Er der nogle af vores medlemmer, som gerne vil på Raketvækst forløb i April eller LEAN-kursus, så skriv til jan@odsforum eller annfr@odsherred.dk. Din virksomhed vil blive screenet og din udfordringer afdækket af nogle forretningsudviklere fra Erhvervshus Sjælland. LEAN kan være med til at skabe mere effektive arbejdsgange i virksomheden og dermed en større produktivitet per medarbejder.
———————————————————————
 

Medlem til medlem I denne nye boks vil vi gøre opmærksom på de tilbud, som kommer fra vores medlemmer til andre medlemmer i Odsherred Erhvervsforum. Vi vil linke til vores hjemmeside under punktet “medlem til medlem”

En stand på Roskilde Dyrskue Spisekammer – læs mere ———————————————————————  

 
Vi har vil gerne byde velkommen til 5 nye medlemmer.

Tt Mobilkran, Grevinge
Bryggeri Deeper Roots
Højby Blomster og Service
AP Håndværker, Grevinge
Blue Ocean Operations Aps

———————————————————————  
           Kommende arrangementer  
8. Februar – Tour de France 2022 i Odsherred (Teamsmøde)
8. februar – Møde i Købstaden Nykøbing Sj.
23. Februar – Foredrag om Crowd Funding
28. Februar – Tour de France 2022 i Odsherred (fysisk møde)
4. marts – Business Brunch med 3 borgmestre
21. marts – Foredrag omkring optimistisk og glad med vilje
4. april – Foredrag med Climatopia ved Nykøbing Sj. 
6. april – Morgenmøde med Karina Vincent

————————————————————
Se alle vores arrangementerne og tilmeld dig her  

Vi skal have flere med!
Facebook-siden Sammen om Odsherred er stedet, hvor flere og flere lægger opslag op om produkter og ydelser i Odsherred. Siden vokser stille og roligt, men vi skal være endnu flere, så vi virkelig kan gøre opmærksom på alle de lækkerier, Odsherred har at byde på. Og det kan du hjælpe til med. Del og invitér dine venner igen og igen, så de aldrig i tvivl om, hvor de skal købe deres varer.

    Se Facebook-siden her     Adresse:
Bjarkesvej 1,
4500 Nykøbing Sj.

CVR-nummer: 37 81 86 82
  © Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her Like os på Facebook Følg os på LinkedIn   Facebook LinkedIn YouTube     Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmails? Klik her