Problemer med at læse dette nyhedsbrev? Se det i din browser


    Generalforsamling 2022 i
Rørvig Centret

 
Odsherred Erhvervsforum afholdte generalforsamling onsdag den 27. april.
Henrik Andersen bød velkommen til alle de fremmødte. Marcel Goldin blev valgt til dirigent og herefter aflagde Henrik Andersen formandens beretning, hvor han specielt lagde vægt på at virksomhederne i den kommende tid så ind på omkostninger og optimering af egen virksomhed selv om ordrebøgerne stadig for manges vedkommende er fyldte. Stigende priser og usikkerhed på fremtiden kan betyde mindre aktiviteter på alle områder. Ellers har foreningen stigende medlemstal forsat. At man sammen med Odsherred Kommune vil etablere ny erhvervsstrategiplan for de næste 4 år.

Formand for detail, Poul Offersen fortalte om det nye “Købstaden Nykøbing Sj.” og de nye tiltag, som det har igangsat omkring handelslivet i Nykøbing. Han sagde også at “Detail 2.0” slutter ved årets udgang og man så på ny strategi for detailområdet.
   
Per Junge, formand for håndværkere sagde at man ikke havde afholdt nogen styregruppemøder, da branchen ligger vandret med et højt aktivitetsniveau. Han fortalte også om et tættere samarbejde med Odsherred Kommune på byggesager og udbud.

Anders Mortensen, formand for landbrug talte om de udfordringer, der er med hensyn til at finde fælles retning for de mange forskellige interesser indenfor gruppen. Han havde prøvet at etablere en stand for Odsherred fødevarer på Roskilde Dyrskue, men at dette ikke havde vundet gehør. Han sagde at man vil prøve at finde ind til emner, som kunne have interesse for gruppen i fremtiden.

Formanden for industrien, Sif Orbinsen sagde at hoved fokus for gruppen havde været etableringen af den nye uddannelsesalliance med kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Hun fortale også om vigtigheden i at etablere koblinger med erhvervsliv og skoler.
 
Næstformand for Liberalt erhverv, Lis Lykke fortalte om den brogede forsamling af medlemmer, som er underopdelt i 5 grupper. At nogle af grupperne endnu ikke er kommet i gang efter Coronaen, men at man ville forsøge i efteråret igen og herunder gentænke indhold og form. Iværksætterforløbene havde været en succes og vil blive gentaget i efteråret.

Formanden for Kunst, Kultur og Turisme, Hans Henrik Rasmussen kunne fortælle at man endelig havde fået etableret en styregruppe, som har opstart i næste uge.

Herefter fremlagde Rene Damgaard regnskabet for OEF, som viste et mindre underskud pga. engangsudgifter til flytning, skilte og rekrutteringskonsulent. Budgettet for 2022 viser et lille plus på ca. 2.000 kr. Kontingenter bliver fastholdt på det nuværende niveau.

Formand Henrik Andersen var på valg og modtog genvalg med applaus.

Steen Dirch Poulsen opfordrede minkavlere til at tage kontakt til ham, da han er en del af en gruppe, som arbejder for retfærdighed for hele minkavlerbranchen.

Efter generalforsamling så blev uddannelsesalliancen underskrevet af alle parter (se andet sted)

Inden spisning holdt Hans-Jørgen Olsen et spændende foredrag omkring sin nye bog “Stedfællesskaber, nøglen til vækst og stolthed i KystDanmark”

———————————————————————


    Uddannelsesalliancen

Odsherred Erhvervsforum danner nu sammen med Odsherred Kommune, Campus Odsherred og de øvrige uddannelsessteder et nyt visionært initiativ i form af ’Uddannelsesalliancen’. Det skete formelt onsdag den 27. april 2022 i forlængelse af årets generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum. Formand Henrik Andersen OEF, Steffen Lund Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Jørgen Ravnsbæk FGU NVS og Niels Nicolaisen Odsherred Kommune underskrev aftalen.

Uddannelsesalliancen er et tæt og forpligtende samarbejde, hvor alle uddannelsesaktører i Odsherred går sammen om ét mål: at løfte det generelle uddannelsesniveau i kommunen og uddanne kvalificeret arbejdskraft til arbejdspladserne i Odsherred. Der vil blive opstillet KPI’er som gør aftalen konkret.

Ifølge Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2021 er Odsherred den kommune i Region Sjælland med den næstlaveste andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse. 63 pct. af de 25-årige odsinger har gennemført en ungdomsuddannelse mod 83 pct. af de 25-årige på landsplan. 

———————————————————————


    Folkemødet i Odsherred

Styregruppen for Folkemødet i Odsherred er i fuld gang med at udvikle konceptet for Folkemødet 2022.
Overskriften er Bæredygtighed.

Teltene opdeles på pladsen i forhold til indholdstyper og som dermed giver mulighed for et mere fleksibelt program, tilpasset aktørernes ønsker og behov. Et program, der også giver aktørerne mere frihed til at være en del af helheden.
Som noget nyt, vil der være mulighed for at sætte salgsboder op. Det kan være salg af mad, kunsthåndværk, lokale produkter eller andet. En salgsbod vil koste 500 kr. Ikke kommercielle aktiviteter er gratis.

Odsherred Erhvervsforum, vil i lighed med tidligere år være vært i et af de store telte. Derfor tager vi gerne imod forslag til indslag og aktiviteter, der kobler bæredygtighed med erhverv. Det kan være en debat, en workshop, en samtale, et forsamlingshusindslag, eller om I har en skøn aktivitet, en bod eller lignende. Send gerne en mail med dit forslag til anni@odsforum.dk senest den 1. juni.
 
Folkemødet foregår lørdag den 10. september kl. cirka 9-17 på Den Rytmiske Højskole.
 

———————————————————————

   
Udvalg og Netværk

Siden pandemien slap taget i os alle sammen, har netværkene i Odsherred Erhvervsforum ligget stille og skal nu vækkes til live igen. Enten med den samme overskrift eller måske kan der komme nye til. På generalforsamlingen luftede vi vores ideer og oplevede en spirende interesse. 

Vi ved hvor stor værdi relationer skaber og relationer skabes, når vi mødes om fælles interesser.
Her er vores forslag til netværk:
 

Odsherreds kulinariske fødevarenetværk

Ejer-leder netværk

Netværk for digital Parathed

HR Netværk

Lærlinge Netværk

Netværk for Grøn Omstilling

Netværk for faglært Arbejdskraft

PR Udvalg

Event udvalg

Udvalg for Ad Hoc-opgaver

Har du lyst til at være en del af et netværk, være med i et udvalg eller vil du selv starte et netværk med en helt anden overskrift,  så kontakt os i sekretariatet Anni 42735125 eller på anni@odsforum.dk. Jan 60594455 på jan@odsforum.dk

———————————————————————

Se alle vores arrangementerne og tilmeld dig her

Vi skal have flere med!

Facebook-siden Sammen om Odsherred er stedet, hvor flere og flere lægger opslag op om produkter og ydelser i Odsherred. Siden vokser stille og roligt, men vi skal være endnu flere, så vi virkelig kan gøre opmærksom på alle de lækkerier, Odsherred har at byde på. Og det kan du hjælpe til med. Del og invitér dine venner igen og igen, så de aldrig i tvivl om, hvor de skal købe deres varer.

 

Se Facebook-siden her

Adresse:
Bjarkesvej 1,
4500 Nykøbing Sj.

CVR-nummer: 37 81 86 82
 

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn

Facebook
LinkedIn
YouTube
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmails? Klik her


This email was sent to <<E-mail adresse>>

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Odsherred Erhvervsforum · Bjarkesvej 1 · Nykøbing Sjælland 4500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp