Velkommen til vores nyhedsbrev

Betydningen af netværk kan ikke italesættes ofte nok.
Netværk har en stor betydning for at skaffe mere viden, for at møde nye forretningspartnere, for at pleje eksisterende forretningspartnere, for at møde nye kunder og meget mere.
I Odsherred Erhvervsforum har vi flere netværk, som stadig er åbne for nye medlemmer. Så tjek vores netværksside og tilmeld dig de netværk, som du kan bruge i dit arbejde.
Vores forskellige arrangementer bruges også til at netværke i. Så læs om dem i bunden af nyhedsbrevet og meld dig til nye og spændende oplevelser.

Bliv medlem af Odsherred Erhvervsforum

 


 

Erhvervsstrategimøde

Den 15. marts afholdt vi erhvervsstrategimøde i Festsalen ovenpå SuperBrugsen i Højby. Mødet var en stor succes. De fremmødte medlemmer arbejdede konstruktivt i 3 arbejdsgrupper med forskellige emner, som input til det igangværende arbejde mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune om erhvervsstrategien i Odsherred

Læs om arrangementet

Møde med politikerne

Den 14. marts var bestyrelsen og sekretariatet inviteret til et af 2 årligt aftalte møder med Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff. Det var et spændende møde med 2 politikere, som var indstillede på at arbejde for Odsherred. Der blev talt infrastruktur, uddannelse og Asnæs som uddannelses by, styrkelse af erhvervslivet i Odsherred via klynger og et fremtidigt samarbejde.

Læs om arrangementet


 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum.

Onsdag d. 10. april kl. 16.00
Information om generalforsamlingen:

1. Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
 • Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter
 • Valg af formand og næstformand til foreningens bestyrelse samt en suppleant.
 • I år er det kun næstformand Michael Ørskov som er på valg.
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

 

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved margrethe@odsforum.dk skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 1. april via mail til medlemmerne.

Herefter vil der være en kort pause før det næste indslag begynder. Der vil blive serveret en lidt spiseligt i pausen.

2. Hør Seniorstrateg og Vækstkonsulent Nils Hall Torgersen fortælle om begrebet Disruption

 

Hvor: Festsalen ovenpå SuperBrugsen i Højby, Højby Stationsvej 8, 4573 Højby

Se indkaldesen på hjemmesiden

 


Fællesarrangementer

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholder sammen Erhvervsdag d. 21. maj 2019.
Erhvervsudvikling sker ikke at sig selv. Så derfor inviteres erhvervslivet til at komme og give deres input og få indflydelse på den kommende erhvervsstrategi.
Mødested og tid meldes ud senere.

 

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholder sammen Morgenmøde d. 19.juni 2019.
Planlægningen af det kommende morgenmøde er godt i gang. Denne gang har vi valgt at holde et samlet forårsmøde og ikke et nord og syd møde, som der ellers er tradition for.
Mødestedet bliver Hotel HøjbySø kl. 7.00

Sæt allerede nu begge arrangementer i kalenderen.

Se de planlagte OEF møder i 2. kvartal

 


Arrangementer

Arrangementer april og maj 2019

 • April:
 • 03/04/19 kl. 15.00 Generationsskifte
 • 10/04/19 kl. 08.30 Netværksmøde Faglært Arbejdskraft
 • 10/04/19 kl. 16.00 Generalforsamling og Disruption
 • 24/04/19 kl. 08.30 Netværksmøde Online Markedsføring
 • 24/04/19 kl. 16.30 Fibia og deres udrulning af Fibernet
 • Maj:
 • 03/05/19 kl. 08.00 B2B netværksmøde hos Odsherred Forsyning
 • 21/05/19 kl. 16.00 Erhvervsdag Odsherred
Læs om arrangementerne og tilmeld dig her

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmails? Klik her


Problemer med at læse dette nyhedsbrev? Se det i din browser

Velkommen til vores nyhedsbrev

Betydningen af netværk kan ikke italesættes ofte nok.
 Netværk har en stor betydning for at skaffe mere viden, for at møde nye forretningspartnere, for at pleje eksisterende forretningspartnere, for at møde nye kunder og meget mere.
I Odsherred Erhvervsforum har vi flere netværk, som stadig er åbne for nye medlemmer. Så tjek vores netværksside og tilmeld dig de netværk, som du kan bruge i dit arbejde.
Vores forskellige arrangementer bruges også til at netværke i. Så læs om dem i bunden af nyhedsbrevet og meld dig til nye og spændende oplevelser.

Bliv medlem af et netværk

Erhvervsstrategimøde

Den 15. marts afholdt vi erhvervsstrategimøde i Festsalen ovenpå SuperBrugsen i Højby. Mødet var en stor succes. De fremmødte medlemmer arbejdede konstruktivt i 3 arbejdsgrupper med forskellige emner, som input til det igangværende arbejde mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune om erhvervsstrategien i Odsherred
Læs om arrangementet

Møde med politikerne

Den 14. marts var bestyrelsen og sekretariatet inviteret til et af 2 årligt aftalte møder med Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff. Det var et spændende møde med 2 politikere, som var indstillede på at arbejde for Odsherred. Der blev talt infrastruktur, uddannelse og Asnæs som uddannelses by, styrkelse af erhvervslivet i Odsherred via klynger og et fremtidigt samarbejde.
Læs om arrangementet

  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum.

 
Onsdag d. 10. april kl. 16.00

Information om generalforsamlingen:

1. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter
 6. Valg af formand og næstformand til foreningens bestyrelse samt en suppleant.
  I år er det kun næstformand Michael Ørskov som er på valg.
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved margrethe@odsforum.dk skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 1. april via mail til medlemmerne.

Herefter vil der være en kort pause før det næste indslag begynder. Der vil blive serveret en lidt spiseligt i pausen.

 2. Hør Seniorstrateg og Vækstkonsulent Nils Hall Torgersen fortælle om begrebet Disruption

Hvor:               Festsalen ovenpå SuperBrugsen i Højby, Højby Stationsvej 8, 4573 Højby

Se indkaldelsen på hjemmesiden

Fællesarrangementer

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholder sammen Erhvervsdag d. 21. maj 2019.
Erhvervsudvikling sker ikke at sig selv. Så derfor inviteres erhvervslivet til at komme og give deres input og få indflydelse på den kommende erhvervsstrategi.
Mødested og tid meldes ud senere.

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholder sammen Morgenmøde d. 19.juni 2019.
Planlægningen af det kommende morgenmøde er godt i gang. Denne gang har vi valgt at holde et samlet forårsmøde og ikke et nord og syd møde, som der ellers er tradition for.
Mødestedet bliver Hotel HøjbySø kl. 7.00

Sæt allerede nu begge arrangementer i kalenderen.
 

Se de planlagte OEF møder i 2. kvartal

Arrangementer april og maj 2019 

Læs om arrangementerne og tilmeld dig her

Adresse:
SuperBrugsen Højby Sjælland
Højby Stationsvej 8
4573 Højby

CVR Nummer: 37 81 86 82

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmails? Klik her


This email was sent to <<E-mail adresse>>

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Odsherred Erhvervsforum · Bjarkesvej 1 · Nykøbing Sjælland 4500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp