Problemer med at læse dette nyhedsbrev? Se det i din browser

Campus Odsherred –

om at give de unge et kørekort til voksenlivet

Vi har en uddannelsesudfordring i Odsherred som lyder, at 37 % af de unge ikke får en ungdomsuddannelse. Herudover har 10 % kun en grunduddannelse.

De tal, sammenholdt med en faldende demografi i kommunen, der siger, at der om 10 år er 25 % færre elever i Odsherreds skoler, er den gennemgående årsag til at Odsherred Gymnasium og EUC Nordvestsjælland har besluttet at søge om at måtte fusionere.

I bestræbelserne på at skabe et stærkt uddannelsesnetværk i Odsherred Kommune, har man besluttet at samle kræfterne, som især skal gavne de unge, men i stor grad også gavne erhvervslivet i Odsherred og bosætningen i kommunen. At skabe det nye narrativ for fremtidens uddannelse i Odsherred.

Danmark – og især udkantskommunerne – kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden.
Campus Odsherred er en ambition om have et bredt uddannelsestilbud til kommunens egne unge mennesker, men også et tilbud af en kaliber, som vil tiltrække uddannelsesparate unge fra vores omgivende kommuner.

Niels-Peter Babalola Andersson fra Odsherred Gymnasium og Steffen Lund fra EUC Nordvestsjælland præsenterede de ambitiøse planer for Campus Odsherred ved et velbesøgt arrangement fredag den 21. maj 2021 på Odsherred Gymnasium.

Planerne
Her præsenterede de planerne for et bredt udbud af ungdomsuddannelser placeret i Asnæs med Odsherred Gymnasium som base.
Målsætningen er:

  • Mange uddannelsesparate unge
  • Mindre afgang, mere tilgang
  • Understøtte det lokale erhverv med flere medarbejdere
  • Øge bosætningen
  • Øge samarbejdet med lokale fødevarer i uddannelsesregi

Parterne har i processen involveret Arki_lab til at afdække visionen omkring hvilken skole, man gerne vil skabe.

Man afventer svar på fusionsansøgningen fra Undervisningsministeriet.
Bliver svaret positivt, forventer man at der i andet halvår af 2021 kan laves den egentlige fusion.

Økonomien i Campus Odsherred
For at Campus Odsherred er realiserbart, skal der rejses 40-50 mio. kr.
Forventningen er at man kan rejse ca. det halve beløb selv – ved hjælp fra kommunen og fra egne kasser.

Og man er dertil i kontakt med fonde, der forhåbentligt vil kunne se det givtige i projektet og støtte med det resterende beløb.

Tilkendegivelser fra det lokale erhvervsliv
Der var også på dagens møde indspark fra flere lokale erhvervsdrivende, der hver især udtrykte begejstring over ambitionerne – og som også gav udtryk for at man gerne bakker op om projektet i form af dels orientering til de unge om uddannelsesmuligheder i det lokale erhvervsliv, men også om at være klar til at tage imod dem som lærlinge, m.m.

Støtte fra kommunen
Udover de lokale erhvervsdrivende, deltog borgmester Thomas Adelskov i arrangementet og han gav udtryk for den store begejstring, som byrådet har for projektet, som det igennem længere tid har været et stort ønske for det politiske bagland at få indfriet.

Thomas Adelskov gav også udtryk for at byrådet bakker massivt op om projektet og at man har tilkendegivet, at man fra kommunal side vil støtte projektet med 5 mio. kr.

Uddannelsesalliance
Der blev på mødet givet udtryk fra erhvervslivets side for, at man gerne vil bakke op med en uddannelsesalliance skabt af det lokale erhvervsliv. En stærk uddannelsesalliance bredt forankret med flere grupperinger fra de forskellige typer af virksomheder, som er lokaliseret i Odsherred.

Vi i Odsherred Erhvervsforum er meget spændte på fremtiden for Campus Odsherred – og vil bakke op og deltage aktivt alt det vi kan. Vi håber ligeledes, at alle erhvervsdrivende i Odsherred vil bakke op om at starte fortællingen om det nye uddannelsesfællesskab i Odsherred.

Ligeledes blev der på mødet tilkendegivet fra Odsherred Kommunes side, at man gerne vil tage aktiv del i arbejdet med en uddannelsesalliance.

Kommunaldirektør Claus Lund Madsen siger:
På mødet om Campus Odsherred opstod ideen om at etablere en uddannelsesalliance, med deltagelse af Campus Odsherred, folkeskolen og de lokale virksomheder. Jeg har tilbudt at indbyde til første møde, og i øvrigt at deltage aktivt i dette gode initiativ.

Formålet er at etablere et forum, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan mødes, påvirke og inspirere hinanden – og ikke mindst samarbejde om konkrete initiativer til glæde for virksomhederne, Campus og skolerne. Uddannelsesalliancens formål er også, at sikre høj kvalitet i både grundskoler og ungdomsuddannelser, samt at orientere børn og unge mod erhvervslivet, og motivere flere unge til at uddanne sig og udfolde deres fulde potentiale.

Campus Odsherred handler om at sikre og udvikle ungdomsuddannelser i Odsherred – altså et lokalt uddannelsestilbud, som kan understøtte vores virksomheders behov for arbejdskraft. Både i forhold til, at få et kendskab til virksomhederne, mens de unge er under uddannelse, og i forhold til udbud og indhold i uddannelsesretninger, er det vigtigt med en tæt dialog.

Så hermed en opfordring til virksomhederne i Odsherred om at deltage i den foreslåede uddannelsesalliance. Hvis du er interesseret i at deltage i et indledende møde, så kontakt Odsherred Erhvervsforum.

Jeg indbyder sammen med Erhvervsforum til det første indledende møde, som afholdes torsdag den 19. august kl. 16.00. Tilmeld jer til mødet ved at kontakte til Mie Lund Jørgensen hos Odsherred Erhvervsforum på enten mie@odsforum.dk eller 60 59 44 55.

Se FaceBook siden her
Se alle vores arrangementerne og tilmeld dig her

Adresse:
SuperBrugsen Højby Sjælland
Højby Stationsvej 8
4573 Højby

CVR-nummer: 37 81 86 82
 

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn

Facebook
LinkedIn
YouTube
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmails? Klik her


This email was sent to <<E-mail adresse>>

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Odsherred Erhvervsforum · Bjarkesvej 1 · Nykøbing Sjælland 4500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp