Odsherred Erhvervsforum afholdt sin første ordinære generalforsamling i marts, hvor formand Henrik Andersen og næstformand Michael Ørskov blev valgt.

I forbindelse med generalforsamlingen fratrådte bestyrelsesmedlemmerne Morten Jensen, Per Nielsen og Ebbe Mondrup. Dermed skulle et par af foreningens udvalg have nye formænd. Bent Jørgensen, fra Eiland Electric A/S, blev udpeget som formand for håndværkerudvalget, mens advokat Jens H. Elmerkjær blev udpeget som formand for udvalg 5, Liberale erhverv.

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har aktuelt følgende sammensætning: formand Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby, næstformand Michael Ørskov, Ørskov Begravelsesforretning, formand for detail Steen Helmer, Dall Firmatøj, formand for håndværk Bent Jørgensen, Eiland Electric A/S, formand for lokale fødevarer Jesper Adler, Gelstrupgård Øko, formand for industri Niels-Henrik Dreesen, NKT Cables A/S og formand for liberale erhverv advokat Jens H. Elmerkjær.

 

Formandskabet er centralt

Formandskabet, både i forhold til bestyrelsen og de fem udvalg, er en central funktion i Odsherred Erhvervsforum, der skal være med til at sikre kontinuitet på tværs af foreningen, samt at det enkelte medlem oplever, at informationsvejen både er kort og effektiv. Bestyrelsen er hele tiden orienteret om, hvad der foregår i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper. På samme måde er udvalg og arbejdsgrupper orienteret om, hvad der sker i bestyrelsen.

 

Konsulentens funktion og opgaver

Konsulent Jes Wilhelmsen er tilknyttet Odsherred Erhvervsforum, som har stor gavn af hans mangeårige erfaring i erhvervspolitik. Han er med til at sikre, at der er kort vej til at stille det stærkeste hold til en opgave. Det gør han blandt andet ved at støtte administrationen og ved at bistå bestyrelsen og udvalgsformændene i deres ledelse af udvalg, netværk og arbejdsgrupper.

Ud over at fungere som facilitator varetager konsulenten al overordnet kontakt og samarbejde med Odsherred Kommunes administration, primært ved kommunaldirektør Claus Steen Madsen. Jes Wilhelmsen er desuden med til at udpege og støtte medlemmer til diverse udvalg – også til øvrige pladser uden for kommunalt regi.

 

Pressen og OEF

En af de funktioner, som konsulenten også har, handler om at være bindeled mellem pressen og talsmænd fra erhvervsforum. For at sikre at pressen får mulighed for at tale med dem, der ved mest om en aktuel sag, formidler Jes Wilhelmsen kontakten mellem parterne, så pressen hurtigst muligt får kontakt til rette vedkommende.