Det er næppe gået nogens næse forbi, at Poul Offersen er blevet formand for Odsherred Erhvervsforum. Vores nye formand er ikke en hvem som helst, og mange i Odsherred har allerede et kendskab til Poul. Men i Odsherred Erhvervsforum ønsker vi at præsentere vores nye formand og de mål, han og bestyrelsen har.

Som nyudnævnt formand for bestyrelsen står Poul i spidsen for et nyt kapitel af fællesskabets rejse, hvor hans og bestyrelsens indsats vil være afgørende for at forme Odsherred Erhvervsforums fremtid. Odsherred Erhvervsforum skal stå stærkere, og Poul ønsker at lytte og lære, så vi kan formå at samle de erhvervsdrivende omkring fælles mål og visioner. Odsherred Erhvervsforum skal have et større fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og ESG, hvilket I også ville kunne se i fremtiden.

Poul har et stort ønske om at bidrage til Odsherreds udvikling. En udvikling, der allerede er i fuld gang, som fordrer at Odsherred Erhvervsforum bliver markant mere synlig på alle parametre. En af Pouls styrker er, at han kan sætte ting i gang, og han ønsker også selv at være drivkraften bag erhvervsfremmende projekter.

Som formand for Odsherred Erhvervsforum har Poul mange mål for, hvordan vi skal styrke erhvervslivet i Odsherred. Først og fremmest ønsker Poul og bestyrelsen, at Odsherred Erhvervsforum og erhvervslivet skal stå stærkere sammen. Derfor vil Odsherred Erhvervsforum i den kommende tid arbejde aktivt med medlemsrekruttering, i tråd med vores motto “sammen er vi stærkere”, hvilket gælder alle erhvervsdrivende i Odsherred, store som små, industrielle som detailhandlere. Et blomstrende erhvervsliv er essentielt for lokalsamfundets trivsel, og i Odsherred Erhvervsforum er vi fast besluttet på, at vi i fortsat skal støtte lokale virksomheder og iværksættere i deres stræben efter succes.

Udover at stå stærkere sammen gennem medlemsrekruttering, mener Poul også, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at udvikle alle de unge talenter, der findes i Odsherred, da det er de unge, der skal være med til at løfte Odsherred i fremtiden. Poul har gennem sit arbejdsliv en stor erfaring med generationsskifte, hvilket er en ting vi i Odsherred Erhvervsforum skal begynde at arbejde mere med, for at styrke og hjælpe de mange erhvervsdrivende i Odsherred. Under hans lederskab vil bestyrelsen fortsætte med at være en drivkraft for positiv forandring og vækst i lokalsamfundet, blandt andet ved fortsat at være talerør for et fælles erhvervsliv, der arbejder sammen.

Poul Offersen, Formand i Odsherred Erhvervsforum