Formålet med netværket er bl.a.

 • At fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets selvstændige erhvervsdrivende.
 • At skabe et rum hvor der ermulighed for videndeling, inspiration og sparring fra andre med samme selskabsform.
 • At give mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

Netværket er for

  • Medlemmer i Odsherred Erhvervsforum, uanset branche
  • Freelancere og iværksættere
  • Selvstændige virksomheder
 • I netværket vil der være mulighed for at tage aktuelle emner op.
 • I netværket er der mulighed for at gå sammen om en foredragsholder, et tema eller et emne fra gang til gang.
 • Netværket er indtil andet er aftalt, et åbent netværk og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang.
 • Netværket styres af de engagerede deltagere, som mødes fast og kontinuerligt. Der kan udnævnes en tovholder for netværket. En medarbejder sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum, deltager altid.
 • Det er naturligvis gratis for medlemmer at deltage i netværket. Tilmelding sker særskilt til hvert møde. Møderne holdes typisk hos Odsherred Erhvervsforum.

 

 

Oprettet august 2018