Netværks beskrivelse – Selvstændige og små virksomheder

 • Netværket er for medlemmer der er selvstændige med op til 5 ansatte.
 • I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets selvstændige erhvervsdrivende.
 • I netværket er der ligeledes mulighed for videndeling, inspiration og sparring fra andre med samme selskabsform.
 • Derudover har deltagerne i netværket mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.
 • I netværket er der mulighed for at gå sammen om en foredragsholder, et tema eller et emne fra gang til gang.
 • Netværket vil i opstarten være et åbent netværk og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang.
 • Netværket styres af de engagerede deltagere, som mødes fast og kontinuerligt. Der udnævnes en tovholder for netværket.
 • Netværket har en fast månedlig mødedag, indtil andet er aftalt, og der deltager altid en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.
 • Det er naturligvis gratis for medlemmer at deltage i netværket for selvstændige og små virksomheder. Tilmelding sker særskilt til hvert møde.
 • Netværkets møder afholdes i opstartsfasen i Odsherred Erhvervsforums lokaler og markedsføres via OEF.
  Oprettet august 2018