Netværks beskrivelse – Online markedsføring

 1. Netværket er for medlemmer, der markedsfører sig på nettet eller som har et ønske at komme til at markedsføre sig digitalt.
 2. I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets virksomheder.
 3. I netværket er der mulighed for videndeling, inspiration og feedback til at udnytte mulighederne i den digitale verden bedst muligt.
 4. I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.
 5. I netværket er der mulighed for at beslutte sig for bestemte temaer og emner fra gang til gang. Det kunne f.eks. være:
  • Markedsføring på de sociale medier
  • Nye ideer, værktøjer og trends
  • Udfordringer omkring infrastruktur, sæsonudsving og lignende.
 6. Netværket vil i opstarten være et åbent netværk og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang.
 7. Netværket styres af de engagerede deltagere, som mødes fast og kontinuerligt. Der udnævnes en tovholder for netværket.
 8. Netværket har en fast månedlig mødedag, indtil andet er aftalt og der deltager altid en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.
 9. Det er naturligvis gratis for medlemmer at deltage i online markedsføring-netværket. Tilmelding sker særskilt til hvert møde.
 10. Netværkets møder afholdes i opstartsfasen i Odsherred Erhvervsforums lokaler og markedsføres via OEF.
  Oprettet august 2018