• Netværket er for medlemmer, der også driver forretning digitalt, eller som ønsker at gøre det i fremtiden.

 

 • Netværkets formål er at øge den digitale parathed i Odsherred ved at hjælpe og støtte SMV’ernes viden og mindset på området.

 

 • I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets digitale virksomheder.

 

 • I netværket er der mulighed for videndeling, inspiration og feedback til at udnytte mulighederne i den digitale verden bedst muligt. Se også her:  Netværk for digital parathed

 

 • I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

 

 • I netværket er der mulighed for at beslutte sig for bestemte temaer og emner fra gang til gang. Det kunne f.eks. være:

 

 • Synlighed på de sociale medier
 • Nye ideer, værktøjer og trends
 • Udfordringer omkring infrastruktur, sæsonudsving og lignende.
 • Invitere ressource og kompetence personer ind i netværket

 

 • Netværket vil, indtil andet er aftalt, være et åbent netværk, og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang.

 

 • Netværket styres af de engagerede deltagere, som mødes fysisk eller virtuelt efter aftale, og der deltager altid en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum. Der udnævnes en tovholder for netværket.

 

 • Det er naturligvis gratis for medlemmer at deltage i netværket Digital Parathed. Tilmelding sker særskilt til hvert møde på www.odsforum.dk/arrangementer