Beskrivelse af Odsherreds HR-netværk

 1. HR-netværket er et netværk for HR-ansvarlige og andre med HR-relaterede opgaver i lokale virksomheder.
 2. I HR-netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer omkring HR-opgaver imellem netværkets virksomheder.
 3. I HR-netværket er der mulighed for at få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle dig selv, dine medarbejdere og din virksomhed.
 4. I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum. Det kunne f.eks. være:
  • Forretningsudvikling
  • Lederrollen i udvikling
  • Medarbejderudvikling, -fastholdelse, -pleje og -trivsel
  • Mus-samtaler, den svære samtale
  • Rekruttering såvel som afskedigelser
  • Overenskomster og lovgivning
 5. HR-Netværket vil i opstarten være et åbent netværk og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang og etableres fortrolighed i netværket.
 6. Netværket styres af de engagerede deltagere som mødes fast og kontinuerligt efter en fastlagt mødeplan.
 7. Der udnævnes en tovholder for HR-netværket og der deltager altid en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.
 8. HR-netværket er for medlemmer i Odsherred Erhvervsforum og tilmelding sker særskilt til hvert møde, som i opstartsfasen afholdes i Odsherred Erhvervsforums lokaler og markedsføres via OEF’s kanaler.
  Oprettet november 2018