Netværket er for medlemmer, der også driver forretning digitalt, eller som ønsker at gøre det i fremtiden.

Netværkets formål er at øge den digitale parathed i Odsherred ved at hjælpe og støtte SMV’ernes viden og mindset på området.

I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets digitale virksomheder.

Alle brancher er velkomne.

Læs mere her:

Netværk for digital parathed